Bonkis äventyr, En aktivitetsbok för stora som små

Bonkis äventyr, En aktivitetsbok för stora som små är precis vad den lovar, en aktivitetsbok. Den utgår från sagan om Raga, Muffin och Bonki i Evighetsskogen som finns som ljudbok. Du kan läsa mer om sagan och hur den kom till i en artikel här på Bokluckan. Aktivitetsboken är tjock med tjocka papper som inte råkar gå sönder när den används. Bilderna är helt fantastiska och aktiviteterna är genomtänkta. Tack Raga & Muffin för boken!

Boken är just det den utger sig för, en aktivitetsbok, inte att förväxla med en pysselbok. Sagan om Raga, Muffin och Bonki finns gratis som ljudbok på Spotify. Aktivitetsboken är indelad i sju äventyr med ett upplägg som känns igen genom hela boken. Bilderna är helt fantastiska och jag satt och utforskade dem länge.

Allra först i boken kommer en inledning där Bonki berättar om mormor, karaktärerna och platserna i Evighetsskogen. Där får också bokens innehavare presentera sig. Innan varje nytt äventyr presenteras ett tänkvärt citat från någon av karaktärerna i sagan. Första äventyret är ett rymdäventyr. Karaktären Abel presenterar sig och läsaren får lära sig massor om rymden på ett lättillgängligt sätt. Läsaren får vara aktiv genom att rita, leta stjärnbilder och anteckna om ett eget äventyr till månen och tillbaka. Upplägget känns igen på de följande äventyren; ett kartäventyr, ett molnäventyr, ett vattenäventyr, ett naturäventyr, vilda djur och slutligen ett äventyr på insidan.

Jag lärde mig många nya och roliga fakta på alla äventyren och anteckningarna i slutet av varje del blir en alldeles egen saga med hjälp av figurerna i boken. Det här är en bok som stora och små upptäcker tillsammans. Den serverar meningsfulla, roliga och lärorika aktiviteter som nyfikna läsare kan utveckla på egen hand. Boken visar på ett sätt att ta reda på fakta som lätt kan överföras till andra ämnen och intressen. Det går att ta fram boken efter att alla äventyren är genomgångna och leta inspiration till vidare äventyr tillsammans. Jag fick också en ”lyssna och måla”-bok som har en bild att färglägga till varje kapitel i sagan, vilket gör att lyssnandet fördjupas. Det här är ett riktigt härligt material som är genomtänkt och genomarbetat!