Bakom uniformen – en polismans berättelser av Tobbe Isaksson

Bakom uniformen – en polismans berättelser av Tobbe Isaksson är utgiven av Idus Förlag. Polisinspektör Tobbe Isaksson arbetar vid Lundapolisen och har arbetat i yttre tjänst i 20 år. Han delar generöst med sig av det omväxlande och utmanande jobbet. Läsaren får ta del av Tobbes hyllningar till utrustning, polishund och vårdpersonal. Jag förfasas över hur farligt och oberäkneligt vissa utryckningar kan vara och jag är tacksam över att människor som Tobbe väljer att arbeta som polis. Tack för boken Tobbe och Idus Förlag!

Redan som liten ville Tobbe bli polis. Nu arbetar han vid Lundapolisen, har varit i yttre tjänst i 20 år och han har skrivit en bok om det. Det gör mig glad att han verkar nöjd med sitt yrkesval och att han skriver ner flera av sina upplevelser. Tobbe delar generöst med sig av sin vardag som är omväxlande och utmanande. Tobbe hyllar sin gamla hjälm och tackar för tiden tillsammans och berättar hur viktig den har varit för honom. Även polishunden Fapp, som gick i pension efter tio år och varit en trogen kollega , får mycket uppskattning i boken. Vårdpersonalens och polisens vägar korsas en hel del i tjänsten och Tobbe betonar vårdpersonalens skicklighet och tuffa uppgift i tragiska händelser. Tobbe är överhuvudtaget generös med sitt beröm till andra yrkesgrupper kring honom.

Det finns en hel del dråpliga berättelser som bland annat innehåller en naken rumpa och en rymningsbenägen hund. Jag förfasas över hur farligt och oberäkneligt vissa utryckningar kan vara och när jag läser om våldsamma personer med psykoser är jag tacksam över att människor som Tobbe väljer att arbeta som polis. Det är en otroligt läsvärd bok som berättar konkret hur vardagen kan se ut för en polis i yttre tjänst. Tobbe väljer att fokusera på det positiva och hur situationer löser sig men en liten del behandlar det våld, spott och spe han har utsatts för. Förhoppningsvis finns det gott om barn som har samma dröm om att bli polis och sedan får möjlighet att utbilda sig och tycka om jobbet lika mycket som Tobbe, när de blir vuxna.

Mönstermamman som försvann av Christin Agnemyr

Mönstermamman som försvann – en bok om att närma sig sin egen sanning av Christin Agnemyr är utgiven av ditt bokförlag. Christin skriver om sitt liv och hur hon har hittat sin väg till sig själv. Hon beskriver glädje och sorg som drabbar henne och hennes familj. Christin söker efter vägen som ger livskunskap och verktyg för att hantera det som händer i livet. Hon delar generöst med sig om hur hon tänker och hanterar livets berg- och dalbana. Läsaren påminns om att Christins väg inte är allas väg, men jag menar att det finns något att lära för alla. Tack för boken Christin och ditt bokförlag!

Christin är Licensierad mental tränare, Certifierad internationell coach, Hypnoscoach, MBIT coach, NLP-practioner, Ledarskapsutbildad, Auktoriserad teckenspråks- och dövblindtolk. Boken är en biografi om delar av Christins liv, hur hon hittar sin väg till sig själv. Det märks att hon har funderat mycket på hur hon ska finna sitt sanna jag och leva livet fullt ut. Läsaren blir påmind om att Christins väg är hennes och att det inte är allas väg. Det tycker jag är bra att bli påmind om, att det inte finns en sanning för alla. Christin beskriver glädje och sorg som drabbar henne och hennes familj. Det är ju just så livet är, en blandning av alla känslor och med- och motgångar som måste hanteras på något sätt.

I livets berg- och dalbana söker Christin vägen som ger livskunskap och verktyg för att hantera det som händer i livet. Läsaren får många konkreta tips och tankar kring olika sätt att hantera livskriser. Jag känner igen mycket i Christins berättelse och menar att det finns något för alla att lära sig i hennes berättelse. Christin delar generöst med sig av hur hon tänkt i många situationer och även hur hon medvetet har arbetat med det hon inte varit nöjd med. Jag tycker det är viktigt att ständigt fundera över hur jag hanterar livet och fundera över hur jag kan fortsätta att utvecklas. Min stora utmaning är att inte irritera mig på min omgivning och låta det ta för mycket energi, något som också tas upp i boken. Christins bok ger mig bekräftelse i många av mina funderingar och får mig också att fundera över nya tankar och infallsvinklar som jag fått när jag läste boken.

Inte jag av Sandra Jakobsson

Inte jag av Sandra Jakobsson är utgiven av Visto Förlag. Sandra växte upp i en frireligiös familj med många barn och flera djur. Kyrkans strikta regler och den starka tron på himmel och helvete gör att livet delas in i syndigt eller renlärigt. Sandra får från unga år ta ett stort ansvar i sin familj eftersom hon är äldsta barnet. När hon utsätts för en våldtäkt och omgivningen tycker att hon får skylla sig själv eller vägrar att prata om det, rasar Sandras liv helt samman. Det är en viktig bok som blottlägger många brister inom den frikyrkliga världen men även i samhället i stort. Tack för boken Sandra och Visto Förlag!

Sandra är äldsta barnet i en stor, frireligiös familj med många barn och flera djur. Familjen lever sitt liv med utgångspunkt från kyrkan. Kyrkan styr hela livet för medlemmarna och det blir en social kontroll inom kyrkan så att alla håller sig innanför de strikta ramarna. Misstron mot världen utanför kyrkan är stor. Sandra känner inte att hon kan vara den hon egentligen är och delar in sig själv och sitt liv utifrån var hon befinner sig. Kyrkan markerar hårt när de anser att Sandra inte följer de förväntade riktlinjerna och Sandra blir utfryst i kyrkan och har svårt att hitta rätt i världen utanför.

Jag blir lite lätt illamående och otroligt arg när jag läser vissa delar av boken. Det Sandra tvingas vara med om, både fysiskt och psykiskt, är vidrigt. Föräldrar ska stötta sina barn men så var det inte för Sandra, de var mer trogna kyrkan än sin äldsta dotter. Kyrkan som ska vara en plats där alla ska känna sig trygga är i Sandras fall en dömande och världsfrånvänd plats. Världen utanför kyrkan misslyckas helt med att stötta, hjälpa och vara ett skyddsnät. Det är inte underligt att Sandra mådde dåligt och att hon lyckades ta sig ur allt hon varit med om är en otrolig bedrift. Jag blir besviken på världen och alla som utger sig för att vara förlåtande, stöttande och hjälpsamma men visar sig vara det motsatta. Det går heller inte att läsa boken utan att bli otroligt besviken på väldigt många män. Vad är det som gör att dessa män tar sig rätten att behandla en annan människa på det sättet de behandlar Sandra? Det är inget annat än övergrepp de har utsatt henne för. Boken berör oerhört mycket och jag är glad att Sandra lyckats ta sig igenom alla utmaningar som kommit i hennes väg och hittat en tillvaro som känns trygg!

Swedish Buddha, Season one av Mikael Hedman

Swedish Buddha, Season one av Mikael Hedman är utgiven av Swedish Buddha Förlag. Jag har läst boken men den finns även som ljudbok och podd. Mikael berättar om sin inre resa under tjugo år och han delar med sig av sitt liv, sina tankar och funderingar. Jag läser gärna böcker som handlar om existentiella frågor och jag tyckte om boken som är full av tips och idéer. Det är en intressant memoar där jag kan ta till mig de delar som passar mig. Tack Mikael för boken! Mina följare får 50% rabatt för att prova månadsmedlemskap hos Swedish Buddha. Koden är: BOKLUCKAN och medlemskapet hittar du på www.SwedishBuddha.se

Mikael började som ung officer fundera kring existentiella frågor och hur han skulle kunna åstadkomma en inre utveckling och skapa livsharmoni. Läsaren får följa med på hans resa under tjugo år med många vändningar och livsförändringar. En resa till USA gör att han kommer i kontakt med nya sätt att ta sig an livet. Det blir många nya infallsvinklar att navigera i och Mikael prövar sig fram för att hitta det som är rätt för honom. Jag läser gärna böcker som handlar om existentiella frågor. Vissa författare anser sig ha den absoluta sanningen om vad som är rätt för alla, då blir jag väldigt skeptisk, men så är inte fallet med Swedish Buddha. Mikael poängterar att han har fallit i klassiska fallgropar. Han uppmanar läsaren/lyssnaren att förkasta sådant som man inte kan känna igen sig i och påminner om att vissa saker inte kommer att passa alla. Då är jag beredd att läsa och se vad som passar mig.

Förutom en intressant levnadsbeskrivning är boken också full av tips och idéer för var och en att bearbeta. Jag känner igen en del och tycker om att få höra det igen ur en annan synvinkel än tidigare och hur det har påverkat just Mikael. Jag önskar också åstadkomma en inre utveckling och finna harmoni och i boken blir jag påmind om en del saker, ser vissa saker i ett nytt ljus och får även tips och nya infallsvinklar. Det är inte lätt att få till en förändring, bli mer inkännande och uppmärksam på sig själv, vilket Mikael heller inte ger sken av. Men med Mikaels bok får jag tröst, stöd och blir peppad för att jobba vidare med den inre resan.

Livet efter sexuella övergrepp: Om hälsan, sexualiteten och vägen tillbaka av Anicia S. Eriksson

Livet efter sexuella övergrepp: Om hälsan, sexualiteten och vägen tillbaka av Anicia S. Eriksson är utgiven av Vintergård Förlag. Boken är indelad i tre delar. Del ett är Anicias egen berättelse om sexuella övergrepp. Del två är uppdelad i sex kapitel som behandlar vad sexuella övergrepp är och ämnen som på något sätt hör ihop med det. Tredje delen har bl.a. en lista över var man kan söka hjälp och stöd. Intervjuer med experter och vittnesmål från personer som utsatts för sexuella övergrepp finns insprängda i boken. Tack för boken, Anicia och Vintergård Förlag!

Boken börjar med att Anicia berättar om sig själv och hur hon blev utsatt för en våldtäkt men inte förstod det förrän tre år senare. I kapitel två skriver Anicia om vad ett sexuellt övergrepp är, hur ett offer kan känna och reagera, sexualiteten efter ett övergrepp, våld i nära relationer, övergrepp mot barn och behandlingsmetoder. Boken avslutas med hur anhöriga kan vara till stöd, män som offer och en lista över var man kan hitta hjälp och stöd. Insprängt i boken finns intervjuer med experter och anonyma berättelser om övergrepp.

Anicia får med det mesta i den här boken. Eftersom hon berättar sin historia blir boken mer personlig och utlämnande. Om den som läser har varit utsatt för sexuella övergrepp tror jag att det är en trygghet i läsningen. Jag som inte har upplevt sexuella övergrepp känner att boken får en personlig ton som jag uppskattar. Det viktigaste budskapet i boken, tycker jag, är att alla är olika och alla har rätt att reagera och agera olika utan att bli ifrågasatta. Att vi reagerar olika gäller allt i livet och det är för det mesta accepterat i sorg, ilska och glädje men ifrågasätts många gånger när det kommer till våld och övergrepp. Det behöver naturligtvis ändras och Anicias bok är ett sätt att belysa frågan och få till en förändring. Listan över var man kan få stöd tycker jag är ett utmärkt sätt att visa att det finns hjälp att få och praktiskt hjälpa vidare till befintliga organisationer och vårdinrättningar. Jag hoppas boken kommer i rätta händer och kan hjälpa så många som möjligt att förstå och bearbeta sina upplevelser efter övergrepp och att alla andra som finns runt om får kunskap om hur man kan stötta.