Leva med de döda av Hans Ruin och Bernt Gustavsson

Leva med de döda av Hans Ruin och Bernt Gustavsson är utgiven av Ekström & Garay. Boken handlar om vårt förhållande till döden. Leva med de döda har sitt ursprung i en bok av Hans Ruin med titeln Being with the dead – Burial, ancestral politics and the roots of historical consciousness (2019), som är en filosofisk framställning. Här blandas filosofi, religion och arkeologi i en akademisk förpackning. Det gör inte boken svårläst eller svårtillgänglig utan sätter fart på mina egna tankar om hur jag förhåller mig till döden. Jag har ett komplicerat förhållande till döden, konstaterar jag. Tack för boken Hans, Bernt och Ekström & Garay!

Leva med de döda har sitt ursprung i en bok av Hans Ruin med titeln Being with the dead – Burial, ancestral politics and the roots of historical consciousness (2019), som är en filosofisk framställning. Leva med de döda är en förkortad version som börjar med att Bernt Gustavsson ställer ett antal frågor till Hans Ruin. Filosofer som Sokrates och Heidegger diskuteras såväl som Knausgård och hans bok Morgonstjärnan, allt för att underlätta vidare läsning.

Här blandas filosofi, religion och arkeologi i en akademisk förpackning. Det är tre ämnen som intresserar och fascinerar mig. Det gör inte boken svårläst eller svårtillgänglig utan sätter fart på mina egna tankar om hur jag förhåller mig till döden. Som titeln antyder handlar boken mycket om hur vi som lever, lever med de döda. Allt ifrån det praktiska med begravning till det som efterlämnats i fysisk form behandlas men även det som benämns som andar, spöken och förnimmelser beskrivs från olika perspektiv. Hur efterlevande förhåller sig till de döda finns beskrivet i litteraturen långt tillbaka och här antar Hans en filosofisk ton i analysen. Det är intressant att få läsa hans tankar kring Homeros Odysséen och Sofokles Antigone.

Jag har ett komplicerat förhållande till döden, konstaterar jag. Min önskan och det jag upplever går inte riktigt ihop. Mina möten med döden har varit många och började tidigt. Döden har varit av olika karaktär; stillsam, våldsam, oväntad, på grund av sjukdom och av ålderdom. Jag antar att min inställning är ständigt ambivalent, beroende på omständigheterna. Min önskan är att de döda på något sätt finns bland oss levande men det är tyvärr inget jag upplever eller känner. Ämnet om hur vi människor förhåller oss till döden känns outtömligt och ständigt aktuellt. Genom boken Leva med de döda har jag fått ett historiskt perspektiv samtidigt som Hans hjälper mig att sortera olika tankar om döden och hur jag kan förhålla mig till den. Boken har också blivit rykande aktuell i debatten kring nekrorobotik.