En resa i tiden: Stockholms blodbad av Anna Leek

En resa i tiden: Stockholms blodbad av Anna Leek är utgiven av Visto Förlag. Boken är tänkt för åldrarna 9-12 år och är en kapitelbok utan bilder. I början av boken finns det ordförklaringar och i slutet finns det både frågor på texten och diskussionsfrågor. Stockholms blodbad berättas genom ett barns ögon vilket gör att det som händer får ett annat perspektiv än vad vi är vana vid. Jag tycker att det är en fantastisk bok där en viktig historisk händelse berättas på ett lättförståeligt sätt där alla viktiga delar finns med. Tack för boken Anna och Visto Förlag!

Boken berättar om Stockholms blodbad genom ett barns ögon. Berättarjaget bor med sin mamma och två syskon i Stockholm. De bor så centralt att de ser avrättningsplatsen. Den lilla familjen får uppleva hur Sten Sture den yngres änka Kristina erkänner den danske kungen Kristian II som Sveriges kung. De får uppleva kröningen av den nya kungen och de tre följande dagarna då det ska hållas fest. De tvingas också bevittna massavrättningen av svenskar på torget.

Boken är tänkt för åldrarna 9-12 år och är en kapitelbok utan bilder. Det är stor text och få sidor vilket gör att barn kan läsa den själv. Allra bäst är nog ändå att läsa tillsammans med en vuxen eftersom innehållet är blodigt och hemskt av förklarliga skäl. Boken går utmärkt att använda i undervisningen i skolan när Stockholms blodbad ska studeras. Det är ett bra komplement i undervisningen som är lagom långt att fördjupa sig i.

I början av boken finns det ordförklaringar som kan vara bra att gå tillbaka till under läsningen. I slutet finns det först direkta frågor på texten som gör att innehållet repeteras. Slutligen finns det diskussionsfrågor som öppnar upp för fler frågor och tankar kring händelsen. Stockholms blodbad berättas genom ett barns ögon vilket gör att det som händer får ett annat perspektiv än vad vi är vana vid. Jag tycker att det är en fantastisk bok där en viktig historisk händelse berättas på ett lättförståeligt sätt där alla viktiga delar finns med.