En tredje värld av Martin Björklind

En tredje värld av Martin Björklind är utgiven av Ekström & Garay. Tage Levander är huvudkaraktären i denna bok som har en filosofisk handling som nästan känns psykedelisk i vissa partier. Tage kommer i kontakt med människor som lever i utanförskap av olika slag och de har bildat Gruppen med Evert som ledare. Flera märkliga mord inträffar där skuggor uppenbarar sig. Gruppen försöker förhindra fler mord genom att prata nonsens och göra väsen. Tack för boken Martin och Ekström & Garay!

Tage Levander är huvudkaraktär i boken och han kommer i kontakt med människor som lever i utanförskap av olika slag. De har bildat Gruppen med Evert som ledare. De skannar av Stockholm om dagarna genom att åka runt enligt ett system som Evert har utarbetat. Flera märkliga mord inträffar där skuggor uppenbarar sig i närheten av det som hänt. Gruppen försöker förhindra fler mord genom att prata nonsens och göra väsen. Evert menar att Nonsens är all Menings moder, precis som Inget är Någots fader.

Boken har en filosofisk handling som nästan känns psykedelisk i vissa partier. Världen framträder i olika dimensioner där gott och ont kämpar mot varandra. Gruppen försöker se bakom det uppenbara för att försöka förhindra det onda att utföra sina gärningar. Saker verkar ske i parallella världar där vanliga människor är utsatta utan att veta om det.