Lösaktiga skrifter av Matteo Ippolito Heimann

Lösaktiga skrifter av Matteo Ippolito Heimann är utgiven av Ekström & Garay. Matteo är tjugotre år, uppvuxen och bosatt i Göteborg. Lösaktiga skrifter är hans första sammanställda diktsamling. Han har tidigare medverkat i tidskrifter och uppträtt på poesiscener. Lösaktiga skrifter innehåller dikter som känns vemodiga, sorgliga och en aning förvirrande. Dikterna känns lösaktiga på ett utsvävande sätt, som att få se in i författarens hjärna och få ögonblicksbilder av vad som händer där. Tack för boken Matteo och Ekström & Garay!

Lösaktiga skrifter innehåller dikter som känns vemodiga, sorgliga och en aning förvirrande. Dikterna känns lösaktiga på ett utsvävande sätt, som att få se in i författarens hjärna och få ögonblicksbilder av vad som händer där. Det finns många referenser till olika tidsåldrar, litterära verk och inte minst till Bibeln, så det är bra att vara bekant med dessa referenser. Det gör också att det ibland känns svårtolkat eftersom jag först försöker tolka referensen och sen hur den hänger ihop med dikten, som en dubbeltolkning. Min tolkning av boken är att den förmedlar en känsla av en längtan efter kärlek och förståelse och att bli bekräftad.

Matteo är tjugotre år, uppvuxen och bosatt i Göteborg. Lösaktiga skrifter är hans första sammanställda diktsamling. Han har tidigare medverkat i tidskrifter och uppträtt på poesiscener. På baksidan av boken står det ”Notera! Notera, skriv i marginalerna”. Jag vet inte om det var en konkret uppmaning men det var just det jag gjorde.