Mannen som slöade till av Peter Carlberg

Mannen som slöade till av Peter Carlberg är utgiven av Ekström & Garay. Peter är journalist och har med hjälp av arkivmaterial från flera instanser t.ex. Säpo och militären, nystat upp händelserna kring Robert Paulson. Robert Paulson var en av de mäktigaste svenska statstjänstemännen under andra världskriget. 1945 blev han tagen för att ha varit spion för Nazityskland. Det är en bok med en gedigen genomgång av händelseförloppet och människorna som fanns runt omkring Robert. Det fanns många och mäktiga människor inblandade i tveksamma handlingar. Tack för boken Peter och Ekström & Garay!

Robert Paulson var en av de mäktigaste svenska statstjänstemännen under andra världskriget. 1945 blev han tagen för att ha varit spion för Nazityskland. Då sa han ”Jag slöade till”, därav titeln på boken. Peter, som är journalist sedan många år tillbaka, har grävt i arkiv, läst rättegångsprotokoll och läst mängder av litteratur för att få en så heltäckande bild av Robert Paulsson och andra världskriget som möjligt. Med hjälp av material från Säpos och militärens arkiv, kommittéarkiv och rättegångshandlingar har Peter nystat upp händelserna kring Robert Paulson och skrivit ner allt i boken Mannen som slöade till.

Det är en bok med en gedigen genomgång av händelseförloppet och alla människor som fanns runt omkring Robert. Det fanns många och mäktiga människor som gav sitt stöd till Tyskland och som var inblandade i tveksamma handlingar. Jag har läst mängder av litteratur om svenskar som var tyskvänliga under andra världskriget men har inte förstått vidden av konsekvenserna av deras agerande.

När Robert väl är gripen slingar han sig på ett sätt att jag knappt vet vad som är sant, trots att jag precis läst hur det låg till. Jag förstår att det var en utmaning att koppla samman alla bevis. Det är dock förvånande att den här spionskandalen inte har blivit mer känd. I ljuset av den senaste tidens spionavslöjanden känns boken extra intressant och aktuell.