Swedish Buddha, Season one av Mikael Hedman

Swedish Buddha, Season one av Mikael Hedman är utgiven av Swedish Buddha Förlag. Jag har läst boken men den finns även som ljudbok och podd. Mikael berättar om sin inre resa under tjugo år och han delar med sig av sitt liv, sina tankar och funderingar. Jag läser gärna böcker som handlar om existentiella frågor och jag tyckte om boken som är full av tips och idéer. Det är en intressant memoar där jag kan ta till mig de delar som passar mig. Tack Mikael för boken! Mina följare får 50% rabatt för att prova månadsmedlemskap hos Swedish Buddha. Koden är: BOKLUCKAN och medlemskapet hittar du på www.SwedishBuddha.se

Mikael började som ung officer fundera kring existentiella frågor och hur han skulle kunna åstadkomma en inre utveckling och skapa livsharmoni. Läsaren får följa med på hans resa under tjugo år med många vändningar och livsförändringar. En resa till USA gör att han kommer i kontakt med nya sätt att ta sig an livet. Det blir många nya infallsvinklar att navigera i och Mikael prövar sig fram för att hitta det som är rätt för honom. Jag läser gärna böcker som handlar om existentiella frågor. Vissa författare anser sig ha den absoluta sanningen om vad som är rätt för alla, då blir jag väldigt skeptisk, men så är inte fallet med Swedish Buddha. Mikael poängterar att han har fallit i klassiska fallgropar. Han uppmanar läsaren/lyssnaren att förkasta sådant som man inte kan känna igen sig i och påminner om att vissa saker inte kommer att passa alla. Då är jag beredd att läsa och se vad som passar mig.

Förutom en intressant levnadsbeskrivning är boken också full av tips och idéer för var och en att bearbeta. Jag känner igen en del och tycker om att få höra det igen ur en annan synvinkel än tidigare och hur det har påverkat just Mikael. Jag önskar också åstadkomma en inre utveckling och finna harmoni och i boken blir jag påmind om en del saker, ser vissa saker i ett nytt ljus och får även tips och nya infallsvinklar. Det är inte lätt att få till en förändring, bli mer inkännande och uppmärksam på sig själv, vilket Mikael heller inte ger sken av. Men med Mikaels bok får jag tröst, stöd och blir peppad för att jobba vidare med den inre resan.