Södra sidan av lagen av Adam Anstrin

Södra sidan av lagen av Adam Anstrin är en thriller med handling i Stockholm, Rumänien och Lanzarote. Adam har dedikerat boken ”Till alla jag har förlåtit”. Det finns mycket och många som behöver förlåtas i handlingen. Toms uppväxt i Stockholm var kantad av våld och missbruk vilket präglar hur hans fortsatta liv blir. Anyas liv i Rumänien är en kamp mot fattigdom och en våldsam man. Toms och Anyas liv korsas oväntat på Lanzarote genom ledsamma och tragiska omständigheter men det leder till kärlek och försoning. Tack för boken Adam!

Tom växte upp i Stockholm där våld och missbruk var en del av vardagen. När han som ung tog sig från hemmet fortsatte livet på en destruktiv väg. Anya lever med en våldsam man i Rumänien. Hon har en son som hon önskar ett bättre liv, bort från våld och fattigdom. Tom och Anya möts på Lanzarote där de befinner sig av olika anledningar. De har båda gått igenom ledsamma och tragiska händelser som lett dem dit. Mötet leder till oväntad kärlek och försoning med den person de blivit genom uppväxt, omständigheter och ödet.

Adam har dedikerat boken ”Till alla jag har förlåtit” och det finns många personer och mycket som hänt som behöver förlåtas förstår jag när jag läser den. De två huvudpersonerna har levt liv som har satt djupa spår i dem. Deras val har starkt begränsats av uppväxt, miljö och val de tvingats göra. De moraliska frågorna dras verkligen till sin spets och det som vanligtvis känns moraliskt tvivelaktigt känns helt logiskt i sammanhangen de befinner sig i. Det är alltid ledsamt och upprörande att läsa om människor som far illa p.g.a. våld, missbruk och fattigdom. När det dessutom handlar om barn känns det extra i hjärtat. Det blir tydligt att arv spelar stor roll och att det kan vara näst intill omöjligt att bryta sig ur en destruktiv miljö.

Jag vet inte hur mycket i handlingen som är självupplevt, men det känns som att Adam har en insyn på nära håll i problematiken som beskrivs. Livet som Tom lever är ett liv i full fart där allt snurrar fort med kriminalitet, droger och relationer. Det som är både Toms och Anyas starka sidor är deras goda hjärtan, de vill väl och de vill göra gott, men omständigheterna gör att så inte alltid blir fallet. Jag önskar att ingen skulle behöva uppleva det Tom och Anya gör men vet samtidigt att det ser ut precis så för många och tyvärr finns det inte tillräcklig hjälp för att ta sig ur för de allra flesta. Det finns många samhällsproblem, både på nationell och internationell nivå, som kommer i dagens ljus i boken.