En oansenlig detalj av Adania Shibli

En oansenlig detalj av Adania Shibli är utgiven av Bokförlaget Tranan. Boken är indelad i två längre kapitel. Det första kapitlet utspelar sig i augusti 1949. En israelisk pluton tillfångatar en beduinflicka i Negevöknen under en av de dagliga rekognoseringsrundorna. I det andra kapitlet upptäcker en kvinna att det krigsbrott som inträffade den 13 augusti 1949 mot flickan hände exakt 25 år innan hon föddes. Kvinnan bestämmer sig för att försöka hitta flickans perspektiv i händelsen. Det blir en resa över gränser; militära, geografiska, fysiska, psykiska och mentala. Boken är en intensiv betraktelse av en händelse där detaljer redovisas med olika känslouttryck, eller brist på känslor. Det är en kusligt aktuell bok som berör på djupet. Tack för boken Bokförlaget Tranan!

Boken är indelad i två längre kapitel. Det första kapitlet utspelar sig i augusti 1949. En israelisk pluton tillfångatar en beduinflicka i Negevöknen under en av de dagliga rekognoseringsrundorna. Ett befäl redovisar händelserna som följer. En hund följer med flickan in i lägret och finns ständigt skällande kring henne. I det andra kapitlet upptäcker en kvinna att det krigsbrott som inträffade den 13 augusti 1949 mot flickan hände exakt 25 år innan hon föddes. Kvinnan bestämmer sig för att försöka hitta flickans perspektiv i händelsen. För att ta sig runt i de olika områden hon vill besöka får hon låna legitimation från en kollega som har behörighet att vistas där. Det blir en resa över gränser; militära, geografiska, fysiska, psykiska och mentala.

Adania Shibli är född 1974 och är en palestinsk författare som ses som en av den arabisktalande litteraturens viktigaste röster i sin generation. Hon har blivit mycket uppmärksammad på olika sätt. Hon valdes ut till antologin Beirut 39. New writing from the arab world (2010) tillsammans med författare som verkat under 40 år. Hon har en examen i kommunikation och journalistik och en doktorstitel i media och kulturstudier. Hon har för närvarande en gästforskartjänst i Berlin.

Första kapitlet känns känslokallt med många detaljer. Andra kapitlet innehåller många känslor, aningen förvirrat men med många detaljer. Boken är en intensiv betraktelse av en händelse där detaljer redovisas med olika känslouttryck, eller brist på känslor. Jag tänkte en del på hur en hunds skällande finns med i både kapitel 1 och 2. Det känns medvetet, som en påminnelse om händelsen med flickan och det finns fler detaljer som speglas i det två kapitlen.

Det är en kusligt aktuell bok som berör på djupet. Det blir också tydligt att historien beskrivs olika beroende på vem det är som skriver den. Jag känner tydligt att Bibelcitatet från Predikaren 1:9 i Gamla Testamentet, ”intet nytt under solen”, känns relevant. Historien upprepar sig och mänskliga erfarenheter är oföränderliga över tid. Tyvärr verkar vi inte lära oss av historien.