Bortom skogen av Lars Tidholm

Bortom skogen av Lars Tidholm är utgiven av Ekström & Garay. Bengt möter den filosofiske Simon i skogen. Det blir en betraktelse från ovan där diskussioner pendlar mellan förändringar i livet till Louis Armstrongs musik. Det dyker upp några vilsna scouter och figurer som kallas rumlare i skogen, som leder till ytterligare diskussioner. Lugnet i skogen och livet sett ur ett annat perspektiv ackompanjeras av saxofonen Simon spelar på. Det är en filosofisk bok som manar till att se livet från olika perspektiv och vända och vrida på livets frågor och gåtor. Tack för boken Lars!

När Bengt är ute och går i skogen möter han Simon som bor i trädtopparna. Därifrån har han kunnat betrakta samhället och tolka människornas liv utifrån sitt perspektiv ovanifrån. Simon och Bengt diskuterar de stora frågorna blandat med vardagliga problem. I skogen stöter de på två vilsna scouter vilket leder till ytterligare funderingar. Det finns också rumlare i skogen, döpta av Simon, de är skuggfigurer som reagerar på känslor och uttryck. Simon lyssnar på Louis Armstrong och spelar saxofon mellan de filosofiska tankarna.

Det är en filosofisk bok som manar till att se livet från olika perspektiv. Frågor kring livet, döden och existentiella grubblerier diskuteras. Lars väver in tankar som härstammar från Epikuros, filosof från det antika Grekland. Jag ser Simons filosofiska funderingar som en blandning av djupa betraktelser av livet och ett försök att sätta frågor och tankar i olika perspektiv, beroende på vem som betraktar. Lugnet i skogen blir som ett meditationsrum där allt är tillåtet att dryfta för Simon och Bengt. De filosoferar en hel del kring förändringar och vad de kan bära med sig, om de är bra eller inte är ju svårt att veta. Vad förändringar kan kosta den enskilda människan i slutänden är omöjligt att veta men det blir intressanta diskussioner kring dilemmat.

Jag tycker det är intressant att fundera kring hur olika livet kan te sig utifrån hur det betraktas och vem som betraktar det. Det är helt klart så att andra runt en kan se saker som man själv inte vill eller orkar se, men betyder det att man måste ändra sig då undrar jag, precis som Bengt. Det finns flera frågor och tankar i boken att filosofera kring och det går att vrida och vända på flera av Simons alla tankar med vem som råkar finnas till hands.

När kärleksörten blommar på hösten av Carina Blid

När kärleksörten blommar på hösten av Carina Blid är utgiven av Visto Förlag. Gunnar känner sig ensam efter att han blivit änkling. Marita blev lämnad av sin man och vet inte om hon vill ha en ny relation. De är båda runt 70 år och känner sig lite vilsna i sin nya vardag. När de träffas och inleder en relation, som de båda känner starkt för, blir det inte så enkelt som de hade önskat. Barn och barnbarn är viktiga för både Gunnar och Marita men de reagerar väldigt olika. En fin och känslosam roman där kärleken mellan äldre beskrivs ömsint och starkt och där relationer spelar stor roll. Tack för boken Carina!

Gunnar är änkling och känner sig ensam. Han trodde aldrig att han skulle överleva sin fru. De båda barnen har familj och de är hans ljusglimtar i livet. Marita blev lämnad av sin man för en yngre kvinna och kämpar med att komma över sin bitterhet och är inte intresserad av ett nytt förhållande. Hennes två barn och barnbarnen utgör tillsammans med vännerna hennes liv. Gunnar och Marita känner sig båda lite vilsna i vardagen. De finner varandra och inleder en relation, vilket mottas olika av deras barn. Båda är runt 70 och de är förvånade över att relation är så stark. Relationen blir inte så enkel som de önskat på grund av barnens reaktioner.

Boken är en fin och känslosam roman där kärleken mellan äldre beskrivs på ett ömsint och starkt sätt. Relationerna spelar en stor roll i handlingen. Barnens reaktioner på Gunnars och Maritas förhållande skildras från båda hållen och det är lätt att känna sympati för de äldre. Efter att själv ha befunnit mig i en liknande situation kan jag konstatera att det är svårt att på förhand veta hur man reagerar. Det är lätt att tänka hur man önskar att man ska reagera men när känslor, sorg och saknad är inblandat blir inte reaktionerna alltid logiska. Det är fint att läsa om Gunnars och Maritas ömsinta relation och det är ett viktigt ämne att uppmärksamma, att kärlek och sex är något som finns i alla åldrar. Kärlek är ju något vi aldrig kan få nog av!

Andra sidan av EvaLiz Persson

Andra sidan av EvaLiz Persson är utgiven av Ekström & Garay. Det är EvaLiz debutbok och idén kommer från en dröm som hängde sig kvar. Till boken finns en lärarhandledning, vilket inte är förvånande eftersom EvaLiz även är lärare. Handlingen är förlagd i en framtid då tekniken har tagit över vardagen. Naturen är något människorna endast läser om i historieböckerna. Jack har aldrig upplevt att få vara utomhus. När han skickas på Livets läger får han nya insikter om livet. Tack för boken EvaLiz och Ekström & Garay!

Handlingen är förlagd i en framtid då tekniken har tagit över vardagen. Alla bor separerade, har ett nummer utöver sitt namn, lever sina liv via Skärmen och får näring genom piller. Naturen är något människorna endast läser om i historieböckerna och huvudpersonen Jack har aldrig upplevt att få vara utomhus. Det sägs att det är radioaktivitet utomhus och därför får ingen vistas ute. Jack skickas till Livets läger där han får nya insikter.

Boken är EvaLiz debutbok och idén kommer från en dröm som hängde sig kvar. Det är en tillspetsad framtid som beskrivs men det är också fenomen och situationer som känns igen. Genom våra liv på sociala medier och andra aktiviteter på nätet, finns det mesta av vår vardag registrerad och utlagd till allmän beskådan. Våra elektroniska spår används redan för att skapa riktad reklam och informationsbubblor. Livet som beskrivs i handlingen är reglerad, steril och kontrollerad av de styrande. Boken ger en tankeställare hur världen skulle kunna bli, i en extrem utveckling, om tekniken utvecklas utan att vi människor tänker på konsekvenserna. EvaLiz är även lärare och har gjort en lärarhandledning till boken. Den finns att ladda ner.

Svartsvala av Josefin Roos

Svartsvala av Josefin Roos är utgiven av Albert Bonniers Förlag. Lucía får en hjärnblödning som tjugosexåring. När hon vaknar upp har hon fått stora svårigheter med närminnet. Lucía skaffar barn med A, trots att läkare avrått henne och hon lever utan att tänka på konsekvenser, hon minns ju ändå inte. Hon förälskar sig i J, en omtumlande, känslostyrd och förbjuden kärlek. Det är vackert, erotiskt och ett språk som speglar Lucías inre liv. Det är en historia om hur glömskan kan vara en förbannelse men också ett sätt att överleva. Jag tolkar det också som att glömskan står för något annat, något djupare och mer skamfyllt.

Lucía drabbas av en hjärnblödning när hon är tjugosex år. När hon vaknar upp har hon stora svårigheter med närminnet. Hon får en dotter tillsammans med A, trots att läkare har avrått henne från att skaffa barn. En stor kärlek blossar upp till J. Den är omtumlande, känslostyrd och förbjuden och den äventyrar hela tillvaron. Lucía lever ett vilt liv utan större tankar på konsekvenserna, hon minns ju inte efteråt vad som hände. Intresset för fåglar följer henne under hela livet och hon kommer ihåg flera detaljer kring deras liv.

Det är en vacker berättelse med erotiska inslag där språket tydligt speglar Lucías inre liv. När saker upprepar sig i hennes liv, när hon behöver fråga om och om igen, är språket upprepande. Boken är en historia i hur glömskan kan vara en förbannelse men också ett sätt att överleva. Jag tolkar det också som att glömskan står för något annat, något djupare och mer skamfyllt. Visst hade det varit skönt att slippa vardagens upprepningar och tristess, uppleva det som nytt varje gång eller bara kunna strunta i det. Och tänk att få testa att leva på gränsen för vad som är acceptabelt utan att ställas till svars för det. Det är ett tankeexperiment som känns svindlande. Kan man dessutom glömma sin kärlek, både till den man bor med och ens barn, då handlar det om något så skamfyllt att det känns onämnbart men samtidigt fritt från ansvar. Intresset för fåglar upplever jag som livlinan att hålla sig kvar i det bestående, det som är mer fakta än känslor. Jag tolkar boken både utifrån hur det kan vara att leva med stora svårigheter i närminnet men också ett utforskande i hur det skulle vara att vara fri från skuldbeläggande och skam. Frågan är ju, hade jag gjort annorlunda i mitt liv om jag inte följde alla socialt accepterade regler och normer?

Glennysséen av Marcus Lindén

Glennysséen av Marcus Lindén är utgiven av Ekström & Garay. Boken är Marcus debutroman. Huvudpersonen benämns som vår hjälte genom hela boken och läsaren får följa honom och hans kamp för att finna sig tillrätta i livet. Vår hjältes pappa dog för fjorton år sedan och efter det blev livet en mödosam vandring genom Göteborg, mot att bli vuxen. Marcus har studerat filosofi vilket genomsyrar boken genom filosofiska funderingar kring livet i vår hjältes trasiga gestalt och de vedermödor han tar sig igenom. Tack för boken Marcus och Ekström & Garay!

Huvudpersonen benämns som vår hjälte genom hela boken. För fjorton år sedan dog hans pappa och efter det blev livet inte som han tänkt sig. Vår hjältes vandring mot vuxenlivet blir en kamp för att finna sig tillrätta i hur livet blev. Det är en mödosam vandring där abstrakta karaktärer ställer de svåra filosofiska frågorna. Samtiden gestaltas genom vår hjältes vandring i sin stad, Göteborg. Människors rädsla för det okända i allmänhet och för invandrare i synnerhet finns med genom tidningsartiklar och diskussioner som vår hjälte har med sin omgivning.

Boken är Marcus debutbok. Han har studerat filosofi vilket genomsyrar boken genom filosofiska funderingar kring livet i vår hjältes trasiga gestalt och de vedermödor han tar sig igenom. I en del av boken står det:

Filosofi är dunkelhet, dunkelhet med insipprande ljus av sanning.

Det finns flera meningar och stycken som jag läser flera gånger och funderar kring. Beskrivningen av samtiden och hur människor uttrycker sig om det okända i allmänhet och invandrare i synnerhet beskrivs i tidningsartiklar från Aftongalet, Dagens Drygheter och Göteborgs-Pesten. Det är träffsäkra stycken där fördomar blottas och de som kommenterar känns igen från kommentarsfälten i verklighetens kommentarer på sociala medier. Vår hjältes mamma flydde från ett krig men han ser själv ut som ”en riktig svensk” vilket föranleder många filosofiska funderingar kring vad som egentligen är svenskt. Det är både underhållande och tänkvärt att läsa de delarna. Boken blir väldigt aktuell i meningen:

Låt er inspireras av storheten från förr så att den kan komma tillbaka.

Meningen uttalas av en karismatisk karaktär, Peter Johansson, som har en följeskara av män som känner sig vilsna i tillvaron.

Den lilla byn i utkanten av planeten av Annika Wessman

Den lilla byn i utkanten av planeten av Annika Wessman är utgiven av Ekström & Garay. Boken är Annikas debut. Elmer och Elisa är ett syskonpar som inte har någon djupare relation varken med varandra eller med sina föräldrar. När föräldrarna en dag försvinner beger de sig till den lilla byn Esum, där föräldrarna bor, för att söka svar. Det blir en resa där relationer, existentiella frågor och tro får en stor betydelse. Det är en bok som ställer många frågeställningar på sin spets och som utmanar fantasin. Tack Annika och Ekström & Garay för boken!

Elmer och Elisa är syskon men har inte någon djupare relation. Det har de inte heller till sina föräldrar. När föräldrarna slutar att höra av sig åker syskonen till den lilla byn Esum där föräldrarna bor. Det är en annorlunda by på många sätt och de ställs inför många val och existentiella utmaningar. Byns invånare har inrättat sig i en vardag som inte liknar det syskonen är vana vid. Det dyker upp mystiska och oväntade fenomen som engagerar stora delar av byn.

Boken är Annikas debut och det är en gedigen sådan på över 500 sidor. Det är många tankar och frågeställningar som vänds och vrids på i boken. Stora delar av boken handlar om relationer; relationer mellan syskon, föräldrar, vänner, partner och till människor man möter i olika sammanhang. I relationerna uppstår frågeställningar om tillit, förlåtelse och att lära känna varandra på djupet; på riktigt. Det finns en mystisk och religiös aspekt invävd i handlingen. Den fångar upp hur olika vi människor tror på Gud och Jesus men även på liv utanför vår planet och om vi verkligen kan förklara allt med vetenskap. När relationer och mystik/religion blandas uppstår intressanta tankar kring hur vi accepterar andras syn på tillvaron och om vi är så öppna i sinnet som vi gärna vill vara. Boken sätter fart på fantasin och suddar ut gränser för vad vi vanligtvis anser vara det rätta, sanna och normala.

Stumt ljus av Boris Zetterlund

Stumt ljus av Boris Zetterlund är utgiven av Hoi Förlag. Boken utspelar sig i början av 1900-talet då rörliga bilder börjar få ett genombrott och många är intresserade av att utveckla filmen som konstart. Vilhelm och Simone arbetar båda inom filmindustrin, om än i olika positioner och på olika platser. Deras vägar korsas på väg till Trieste dit filmens värld har styrt dem. Jag känner tidsandan i språket utan att det är högtravande eller svårläst. Hela atmosfären i boken skapar ett kostymdrama i mitt huvud. Tack Boris och Hoi Förlag för boken!

Handlingen utspelar sig i början på 1900-talet. Rörliga bilder börjar få ett genombrott i Europa och det är många som är intresserade av att utveckla filmen som konstart. Vilhelm är uppvuxen och bor i Sverige men hans far var ifrån Italien, vilket gör att han kan italienska. Filmens värld fascinerar Vilhelm och han arbetar som allt-i-allo på filminspelningar i Kristianstad och senare i Malmö och Stockholm. Han får ett uppdrag att åka till Trieste med filmrullar, eftersom han kan italienska. På vägen dit möter han Simone som också arbetar inom filmindustrin och fascineras av filmens värld men hon kommer från helt andra förhållanden än Vilhelm. Livet tar oväntade vändningar för båda två.

Det märks att Boris är mycket kunnig i filmens utveckling. Det är en roman med flera karaktärer som funnits på riktigt och som fått ge inspiration till bokens handling. Jag känner tidsandan i språket utan att det är högtravande eller svårläst. Hela boken känns som en film där atmosfären skapar ett kostymdrama i mitt huvud. Miljöbeskrivningarna är målande och besök på kabaré, bordell och promenader i skumma delar i Trieste känns spännande och äventyrliga. De svenska miljöerna känns mer återhållsamma, precis som jag föreställer mig hur det var i början av 1900-talet. Det är en bok att drömma sig bort i med dramatik på inspelningsplatserna men även i vardagen för några av karaktärerna!

Frida Kahlo och kärlekens färger av Caroline Bernard

Frida Kahlo och kärlekens färger av Caroline Bernard är utgiven av Bokförlaget Nona. Caroline Bernard är pseudonym för Tania Schlie. Boken är en roman men författaren har så långt det har varit möjligt hållit sig till biografin Hayden Herrera skrev då Frida Kahlo återupptäcktes 1988. Jag älskar den här boken och utsätter min omgivning för ständiga kommentarer och funderingar kring Fridas liv. Hennes liv var helt fantastiskt, sorgligt och väldigt händelserikt!

Boken är indelad i tre delar. Första delen berättar om åren 1925-1930, andra delen om åren 1930-1935 och sista delen kallas ”de två Fridorna”. Hela Fridas liv berättas målande och med en otrolig värme. Fridas barndom var mycket speciell med barnförlamning och senare råkade hon ut för en tragisk olycka. Hennes kärlek till den berömde konstnären Diego Rivera var stark och känslorik med mycket lycka och minst lika många olyckliga stunder. Fridas liv var mer levande och mer händelserikt än det vi flesta andra får uppleva.

Jag älskar verkligen den här boken. Alla i min omgivning blir utsatta för mina kommentarer och funderingar kring Fridas liv. Det är svårt att förstå att hon hann med allt hon gjorde. De sjukdomar och olyckor hon gick igenom hade förmodligen satt stopp för de flesta men Frida klarade att leva livet fullt ut och lite till. Hon träffade Lev Trotskij, kända skådespelare och sångerskor och hon målade alla sina känslor i sina konstverk. Hennes stora kärlek Diego var en erkänd konstnär som stöttade Frida i hennes konstnärskap men han var notoriskt otrogen och bidrog till mycket sorg i Fridas liv. Fridas talang och hennes kärlek till Mexiko gjorde att alla i hennes omgivning golvades av hennes närvaro och charm. Jag har googlat, sett filmer, fördjupat mig i hennes verk och läst mer om hennes liv under tiden jag läste boken. Jag är också golvad och har blivit trollbunden av allt som handlar om Frida Kahlo och kommer att fortsätta att fördjupa mig i hennes liv. Boken är en roman men författaren har så långt det har varit möjligt hållit sig till biografin Hayden Herrera skrev då Frida Kahlo återupptäcktes 1988.

Snälla krama mig av Anders Gréen

Snälla krama mig av Anders Gréen är utgiven av Visto Förlag. Anders är legitimerad lärare i samhällsvetenskapliga ämnen och magister i pedagogiskt arbete. Huvudkaraktären Jonny är lärare och bestämmer sig för att anta nya utmaningar. Han går emot sin egen övertygelse och tar tjänst på en friskola, som biträdande rektor. En elev påträffas död på skolan och Jonny funderar på om han har skuld i det som hänt. Boken är till största delen en roman om skolans värld med de utmaningar både lärare och elever möter varje dag. Tack Anders och Visto Förlag för boken!

Jonny Pedersen arbetar som lärare på en kommunal skola men vill hitta nya utmaningar. Han söker, och får, jobb som biträdande rektor på en friskola. Både Jonny och hans sambo Anna har en stark övertygelse mot vinster i välfärden, vilket gör att han är en aning tveksam till jobbet. Väl på plats händer det många allvarliga och svårlösta händelser på skolan. Ivar är rektor och Iris är, liksom Jonny, biträdande rektor. När en elev påträffas död på skolan funderar Jonny på om han har skuld i det som hänt genom bristande agerande. Ledningen behöver agera snabbt och samspelt men det visar sig vara svårt.

Boken är till största delen en roman om skolans värld med de utmaningar både lärare och elever möter varje dag. Allt som händer i boken blir tidsmässigt komprimerat och tillskruvat men det finns inget jag inte känner igen som lärare efter 30 år i skolan. Här får Anders med allt från kepsdebatten till friskolefrågan. Många unga mår dåligt idag och vuxenvärlden förstår inte alltid vad unga går igenom och inte heller att vuxna till och med kan vara en del av problemet. Skolan är viktigt som skyddsnät för många men skolan har inte alltid resurserna för att arbeta förebyggande eller finnas för alla elever. Precis som Anders skriver är omtanke viktigt och jag håller med. Jag upplever att många elever är i stort behov av att bli sedda och suger åt sig den tid jag har möjlighet att ge. Till boken finns en studiehandledning som kan användas i pedagogiska sammanhang och för diskussioner. Det finns mycket att diskutera utifrån boken som är en konkret gestaltning av mycket av det som behandlas i skoldebatten.

Sångfåglar av Christy Lefteri

Sångfåglar av Christy Lefteri är utgiven av Bokförlaget Nona. Christys förra bok är storsäljaren Biodlaren från Aleppo, som du kan läsa om här i Bokluckan. Handlingen i Sångfåglar är förlagd till Cypern och handlar om Nisha som kommer från Sri Lanka och arbetar som hushållerska hos Petra. Nisha har ett förhållande med Yiannis, som hyr en del av Petras hus, och de måste hålla det hemligt. Historien berättas ur Petras och Yiannis ögon. Det är en allvarlig bok som beskriver den utländska arbetskraftens förhållanden på ett direkt och utförligt sätt med ett språk som är kärleksfullt och illustrativt. Jag levde och kände med Petra och Yiannis och tycker att Nishas berättelse blir mer levande genom deras ögon. Delar av boken bygger på sanna historier. Tack Bokförlaget Nona för vinsten och fikan!

Nisha arbetar som hushållerska hos Petra och hennes dotter Aliki på Cypern. Petra är änka och har svårt att knyta an till sin dotter. Nisha är också änka, hon kommer från Sri Lanka där hon har lämnat sin mamma och dotter för att försöka tjäna pengar så att dottern kan studera. Petra hyr ut en del av huset till Yiannis som livnär sig på tjuvskytte. Nisha och Yiannis har ett förhållande som de måste hålla hemligt. En kväll försvinner Nisha och Petra polisanmäler det. Polisen är inte intresserade av att starta en utredning och Petra börjar leta själv. Under letandet lär Petra känna en del av samhället som hon inte har varit medveten om tidigare, vilket förändrar hennes egen syn på tillvaron.

Efter att ha läst Biodlaren från Aleppo såg jag verkligen fram emot att läsa Sångfåglar. När jag hade turen att vinna den av Bokförlaget Nona gick jag och tittade och kände på den ett tag. Det är alltid med dubbla känslor jag tar mig an böcker jag gärna vill läsa. De stora förväntningarna jag bygger upp införlivas inte alltid. Sångfåglar levde verkligen upp till mina förväntningar! Christys bakgrund som dotter till cypriotiska flyktingar och med sitt engagemang i flyktingfrågor gör att hon kan skriva på ett insatt och kunnigt sätt om Cypern och hur utländsk arbetskraft har det där. Christy har inspirerats av sanna berättelser vilket gör det än mer slående hur verkligheten ser ut. En stor behållning av boken är karaktären Petras utveckling som människa. Hon blir sakta medveten om hur samhället runt henne ser ut och att de utländska arbetarna har en historia att berätta och de blir medmänniskor istället för osynliga skuggor. Boken handlar om många viktiga saker och Christy skriver på ett direkt och utförligt sätt med ett kärleksfullt och illustrativt språk. Handlingen innehåller drömmar om frihet, sorg, fördomar, utsatthet och inte minst migration. När jag läste boken levde och kände jag med Petra och Yiannis och tycker att Nishas historia behöver berättas som en av många utsatta kvinnors historia. Nisha blir mer levande genom Petra och Yiannis ögon och deras känslor för henne. Det finns så mycket mer att fundera kring i boken så läs, fundera och njuta av den!