Förändringens kraft av Cecilia Nilsson

Förändringens kraft av Cecilia Nilsson är utgiven av Visto Förlag. Boken är en fantasyroman där världen är uppdelad i nio element; eld, vatten, vind, metall, jord, blixt, djur, trä och tid. Varje element har en unik kraft och förmåga. Vid femton års ålder väljer ungdomarna vilket element de ska tillhöra. Ska de bli kvar i det kända eller känner de en dragning till ett annat element? Aethera lämnade sin trygghet i vindelementet för att följa sin starka dragning till draken Rubin och bli djurelementariker. Hon funderar på hur det skulle vara att tillhöra mer än ett element och ger sig ut i världen för att söka svar. Det blir ett omskakande äventyr i en fantastisk fantasyvärld. Tack Cecilia och Visto Förlag för boken!

Världen är uppdelad i nio element; eld, vatten, vind, metall, jord, blixt, djur, trä och tid. Varje element har en unik kraft och förmåga. Vid femton års ålder väljer ungdomarna vilket element de ska tillhöra. Valet står emellan tryggheten i elementet de växt upp i eller välja ett annat element om dragningen dit är stark. Aethera växte upp som vindelementariker men när hon träffar draken Rubin känner hon ett starkt band till honom och väljer att bli djurelementariker. Hon funderar då på varför de inte kan tillhöra mer än ett element och bestämmer sig för att söka svar på frågan. Tillsammans med några vänner ger hon sig iväg på en lång och farlig resa för att försöka förändra världen.

Boken har över 600 sidor men det känns inte så. Världen Cecilia har byggt upp och äventyren som karaktärerna är med om suger in mig i boken på ett sätt så att jag gärna stannar kvar där. Det finns många kännetecken från fantasyvärlden; magiska krafter, drakar och ritualer men boken ställer inte det goda mot det onda. Det goda och det onda finns inom varje element i olika grader men den tongivande frågan är mer av en existentiell karaktär, går världen att förändra till det bättre eller innebär det att det dyker upp nya problem som är svåra att förutse.

Jag kommer att tänka på fjärilseffekten när jag läser boken. Kan vi förstå vidden av vad effekten blir när vi väljer att förändra något i våra liv? Det är en intressant tanke men också en omöjlig tanke som kan göra en smått galen. I boken blir det ett omskakande äventyr i en fantastisk fantasyvärld.