Den lilla byn i utkanten av planeten av Annika Wessman

Den lilla byn i utkanten av planeten av Annika Wessman är utgiven av Ekström & Garay. Boken är Annikas debut. Elmer och Elisa är ett syskonpar som inte har någon djupare relation varken med varandra eller med sina föräldrar. När föräldrarna en dag försvinner beger de sig till den lilla byn Esum, där föräldrarna bor, för att söka svar. Det blir en resa där relationer, existentiella frågor och tro får en stor betydelse. Det är en bok som ställer många frågeställningar på sin spets och som utmanar fantasin. Tack Annika och Ekström & Garay för boken!

Elmer och Elisa är syskon men har inte någon djupare relation. Det har de inte heller till sina föräldrar. När föräldrarna slutar att höra av sig åker syskonen till den lilla byn Esum där föräldrarna bor. Det är en annorlunda by på många sätt och de ställs inför många val och existentiella utmaningar. Byns invånare har inrättat sig i en vardag som inte liknar det syskonen är vana vid. Det dyker upp mystiska och oväntade fenomen som engagerar stora delar av byn.

Boken är Annikas debut och det är en gedigen sådan på över 500 sidor. Det är många tankar och frågeställningar som vänds och vrids på i boken. Stora delar av boken handlar om relationer; relationer mellan syskon, föräldrar, vänner, partner och till människor man möter i olika sammanhang. I relationerna uppstår frågeställningar om tillit, förlåtelse och att lära känna varandra på djupet; på riktigt. Det finns en mystisk och religiös aspekt invävd i handlingen. Den fångar upp hur olika vi människor tror på Gud och Jesus men även på liv utanför vår planet och om vi verkligen kan förklara allt med vetenskap. När relationer och mystik/religion blandas uppstår intressanta tankar kring hur vi accepterar andras syn på tillvaron och om vi är så öppna i sinnet som vi gärna vill vara. Boken sätter fart på fantasin och suddar ut gränser för vad vi vanligtvis anser vara det rätta, sanna och normala.