Halvön av Annika Widholm

Halvön av Annika Widholm är utgiven av Word Audio Publishing. Sebastian skickas till ett behandlingshem i norra Sverige. Han arbetar på ett läkemedelsföretag och hans chef ger honom dubbla uppdrag, att vila upp sig och skriva en artikel om behandlingshemmet för personer med utmattning. Herrgården de bor på och den gamla militäranläggningen där det bedrivs läkemedelsstudier ligger på en halvö. När en av patienterna hittas död börjar Sebastian ifrågasätta vad som händer på halvön. Jag tycker att det är en spännande och ovanlig bok där läkemedelsbranschens forskning och arbete ställs på sin spets! Tack för boken Annika och Word Audio Publishing!

Sebastian skickas till ett behandlingshem i norra Sverige. Han arbetar på ett läkemedelsföretag och hans chef ger honom dubbla uppdrag, att vila upp sig och skriva en artikel om behandlingshemmet för personer med utmattning. Efter skilsmässan har Sebastian kämpat med sin motivation på arbetet och har även druckit för mycket. Behandlingshemmet är en herrgård och i den gamla militäranläggningen som ligger nära bedrivs läkemedelsstudier. Allt ligger avskilt på en halvö. När en av patienterna hittas död börjar Sebastian ifrågasätta vad som händer på halvön.

Jag tycker att det är en spännande och ovanlig bok där läkemedelsbranschens forskning och arbete ställs på sin spets! I problematiken ligger människosynen, ära och pengar. Annika utforskar också gruppdynamik på ett intressant sätt. Personerna i gruppen som behandlas på herrgården är väldigt olika och det blir en fascinerande studie i hur vi människor kan bete oss vid tillfällen då vi sätts samman slumpartat. Det blir också en tankeställare om hur debatten kring utmattning och psykisk ohälsa kan ta sig uttryck. Boken lämnar ett lätt obehag efter sig när den är utläst, precis så som en psykologisk thriller ska göra.