Heder och bröder av Jens Mikis

Heder och bröder av Jens Mikis är utgiven av Storge Förlag. Sebbe och Aram är barndomsvänner från Fittja. De växer upp med våld i sin omgivning och blir som bröder i utsattheten. Tjugo år senare har Sebbe öppnat en restaurang i Stockholm och Aram är socialsekreterare i Malmö. När Sebbe utsätts för utpressning av ett tungt kriminellt gäng är det Aram han vänder sig till. Det är en actionbok i högt tempo med våldet som en central del och där lojalitet, omständigheter och samhällets begränsningar spelar stor roll för händelseutvecklingen. Tack för boken Jens och Storge Förlag!

Sebbe är faderslös och nyinflyttad i Fittja. Det är mycket våld i omgivningen och han hittar en vän i nyanlände Aram. Barndomsvännerna blir som bröder i sin utsatthet. Tjugo år senare bor Sebbe i Stockholm där han har öppnat en restaurang. Aram bor i Malmö och arbetar som socialsekreterare. När Sebbe utsätts för utpressning av ett tungt kriminellt gäng är det Aram han vänder sig till. Deras vänskap prövas hårt och livet blir oförutsägbart och våldsamt för dem.

Heder och bröder är en actionbok i högt tempo med våldet som en central del. Det är omständigheterna som tvingar in Sebbe och Aram i en våldsspiral där samhällets begränsningar spelar en stor roll. Jag känner för båda vännerna trots att deras handlingar är oacceptabla, jag kan till och med tycka att de har rätt att agera som de gör i vissa lägen. Handlingen visar också hur viktigt lojalitet är för oss människor. Även om händelserna i Heder och bröder inte är något de flesta av oss kan relatera till finns det igenkänning i relationen mellan Sebbe och Aram.

Jag funderade mycket på hur maktlös polisen var när Sebbe blev hotad. I tider då alla vill göra något åt gängkriminaliteten blir detta ett utmärkt exempel på svårigheterna i frågan. Tyvärr är inte lösningen svart eller vit men maktlösheten och ilskan som Sebbe känner är lätt att relatera till. Jag har ingen lösning på det som händer i situationer som beskrivs i boken men jag önskar att det diskuteras på ett sätt som leder framåt och inte bara i uttalanden om att något måste göras.