Talangjakten: så spräcker forskningen myten om underbarnen av Per-Anders Grösfjeld

Talangjakten: så spräcker forskningen myten om underbarnen av Per-Anders Grösfjeld är utgiven av Karneval förlag. Per-Anders belyser forskningen kring människor som blir riktigt bra på någonting. Ofta framhålls medfödd talang och att någon är gudabenådad men boken visar på exempel och forskning som säger annat. Riktad träning, rätt inställning och viljan att förbättra sig spelar stor roll för framgång. Jag fastnade för meningen ”Den främsta faktorn för att nå framgång visade sig vara ökad självkontroll”, en mening som sätter igång tankeverksamheten. Tack för boken, Per-Anders och Karneval Förlag!

Boken visar vad forskningen säger om framgång inom olika områden, t.ex. idrott, musik och vetenskap. Ofta framhålls medfödd talang och att någon är gudabenådad men boken visar på exempel och forskning som säger annat. Det kommer fram många intressanta exempel, inte minst sådant Per-Anders själv har upplevt. En hel del forskning har gjorts kring schackspelare och vad som skiljer de mest framgångsrika spelarna åt. Det är lätt att tro att kognitiv intelligens är den faktor som särskiljer hur bra det går för någon men forskningen visar att om man börjar träna tidigt, utan press men med stöd från föräldrar, verkar det vara de starkaste framgångsfaktorerna. Hur man tränar spelar också roll; mängden träning, riktad träning, rätt inställning och viljan att förbättra sig är den stora skillnaden. Det känns hoppfullt och trösterikt eftersom det innebär att alla som vill bli bra på något, kan bli det.

Meningen ”Den främsta faktorn för att nå framgång visade sig vara ökad självkontroll” fastnade hos mig. Det är en mening som sätter fart på tankeverksamheten. Den knyter också an till kapitlet där skolan berörs, vilket intresserar mig extra mycket som speciallärare. Jag känner igen diskussionen kring Carol Dweck och begreppen fixed mindset och growth mindset och vilken skillnad det gör för elever och deras lärande. En person med fixed mindset litar till det de anser vara deras medfödda grundläggande egenskaper, intelligens och talang och de går inte att förändra. En person med growth mindset anser att de grundläggande förmågorna kan utvecklas med engagemang, hårt arbete och vägledning från andra. Jag känner igen det Per-Anders beskriver, att det inte pratas om detta i skolvärlden, vilket är synd.

Det här är en bok som tar upp många intressanta ämnen och infallsvinklar. Jag funderar mycket kring varför vi i Sverige gärna ser talang och gudabenådning som förklaring till framgång, medan framförallt länder i Asien nämner sin egen del, genom hårt arbete, i att lyckas. Boken har blivit grund till en hel del diskussioner både hemma och på jobbet och jag tycker det är extra viktigt och hjälpsamt att det finns ett underlag i forskning för det som presenteras i den.