Livsomsegla nu! Resan som får dig att dö nöjd av Per-Anders Grösfjeld

Livsomsegla nu! Resan som får dig att dö nöjd av Per-Anders Grösfjeld är utgiven av Tegar förlag. Per-Anders visar på hur vi kan göra förändringar i livet som är hållbara och som bygger på forskning. Han påminner läsaren om att de snabba lösningarna och metoderna som erbjuds i många böcker inte hjälper på sikt. Att ändra en ovana är svårt och första steget är att se att det är en ovana. Boken går igenom forskning, tips och bygger upp en verktygslåda för att lyckas. Jag läste ett kapitel, funderade och läste sen vidare. Det är ju så lätt att falla tillbaka i det gamla invanda och boken gav många bra insikter och verktyg för att komma framåt i en förändring. Tack för boken Per-Anders och Tegar Förlag!

Per-Anders visar i boken på hur vi kan göra förändringar i livet som är hållbara och som bygger på forskning. Han påminner läsaren om att de snabba lösningarna och metoderna som erbjuds i många böcker inte hjälper på sikt. Missförståndet med att det tar 21 dagar att ändra en vana kommer från kirurgen Maxwell Maltz bok från 1960 som handlade om hur lång tid det tog för hans patienter att anpassa sig till sin nya kropp efter en operation. Just 21-dagarsmetoder har fått ett stort genomslag men forskningen visar att det är mer komplext än så. Det beror helt enkelt på vilken förändring det handlar om.

Konfirmeringsbias är en tankeställare som behöver upprepas, det som gör att vi slår ifrån oss information som talar emot vår uppfattning om saker och ting. I problematiken ligger det att vi tycker att just vi har ett öppet sinne och baserar våra åsikter på fakta. Det är ett högst intressant ämne att diskutera utifrån olika aspekter och jag tycker alltid det är lite jobbigt att inse att det gäller även mig, som har ett så öppet sinne……. Att ändra en ovana är svårt och första steget är att se att det är en ovana. Boken går igenom forskning, tips och bygger upp en verktygslåda för att lyckas.

Jag funderade kring kapitlet om förändring i en organisation en hel del, hur viktigt det är att alla vet varför förändringen görs, ha en strategi och att få med sig fler personer i förändringen. Modeller för förändring i organisationer finns och en av dem presenteras i boken. Jag vet av personlig erfarenhet att detta är en viktig del på en arbetsplats.

Jag läste ett kapitel, funderade och läste sen vidare. Det är ju så lätt att falla tillbaka i det gamla invanda och boken gav många bra insikter och verktyg för att komma framåt i en förändring. Jag tycker om att boken har ett vidare perspektiv där förändring i organisationer tas med. Här finns helt enkelt mycket att läsa och läsa om flera gånger. Jag tror inte någon blir färdig med sin utveckling och boken är en del i att ta flera steg framåt.

Den stora frågan om vad som är meningen med livet, förblir den stora frågan där var och en får hitta sin väg i sökandet där Livsomsegla nu! kanske kan vara en hjälp på vägen.

Talangjakten: så spräcker forskningen myten om underbarnen av Per-Anders Grösfjeld

Talangjakten: så spräcker forskningen myten om underbarnen av Per-Anders Grösfjeld är utgiven av Karneval förlag. Per-Anders belyser forskningen kring människor som blir riktigt bra på någonting. Ofta framhålls medfödd talang och att någon är gudabenådad men boken visar på exempel och forskning som säger annat. Riktad träning, rätt inställning och viljan att förbättra sig spelar stor roll för framgång. Jag fastnade för meningen ”Den främsta faktorn för att nå framgång visade sig vara ökad självkontroll”, en mening som sätter igång tankeverksamheten. Tack för boken, Per-Anders och Karneval Förlag!

Boken visar vad forskningen säger om framgång inom olika områden, t.ex. idrott, musik och vetenskap. Ofta framhålls medfödd talang och att någon är gudabenådad men boken visar på exempel och forskning som säger annat. Det kommer fram många intressanta exempel, inte minst sådant Per-Anders själv har upplevt. En hel del forskning har gjorts kring schackspelare och vad som skiljer de mest framgångsrika spelarna åt. Det är lätt att tro att kognitiv intelligens är den faktor som särskiljer hur bra det går för någon men forskningen visar att om man börjar träna tidigt, utan press men med stöd från föräldrar, verkar det vara de starkaste framgångsfaktorerna. Hur man tränar spelar också roll; mängden träning, riktad träning, rätt inställning och viljan att förbättra sig är den stora skillnaden. Det känns hoppfullt och trösterikt eftersom det innebär att alla som vill bli bra på något, kan bli det.

Meningen ”Den främsta faktorn för att nå framgång visade sig vara ökad självkontroll” fastnade hos mig. Det är en mening som sätter fart på tankeverksamheten. Den knyter också an till kapitlet där skolan berörs, vilket intresserar mig extra mycket som speciallärare. Jag känner igen diskussionen kring Carol Dweck och begreppen fixed mindset och growth mindset och vilken skillnad det gör för elever och deras lärande. En person med fixed mindset litar till det de anser vara deras medfödda grundläggande egenskaper, intelligens och talang och de går inte att förändra. En person med growth mindset anser att de grundläggande förmågorna kan utvecklas med engagemang, hårt arbete och vägledning från andra. Jag känner igen det Per-Anders beskriver, att det inte pratas om detta i skolvärlden, vilket är synd.

Det här är en bok som tar upp många intressanta ämnen och infallsvinklar. Jag funderar mycket kring varför vi i Sverige gärna ser talang och gudabenådning som förklaring till framgång, medan framförallt länder i Asien nämner sin egen del, genom hårt arbete, i att lyckas. Boken har blivit grund till en hel del diskussioner både hemma och på jobbet och jag tycker det är extra viktigt och hjälpsamt att det finns ett underlag i forskning för det som presenteras i den.