Leva för två – tvillingar som förlorat sin tvilling berättar av Pia Rockström

Leva för två – tvillingar som förlorat sin tvilling berättar av Pia Rockström är utgiven av Rindi text & förlag. Journalisten Pia Rockström intervjuar tvillingar från Sverige, Storbritannien, USA, Norge och Island som har mist sin tvilling. Det är personer med olika historier från olika tider som ärligt och öppet berättar om känslorna kring förlusten. Berättelserna är uppdelade utifrån när personerna har mist sina tvillingsyskon. Boken är stark, tänkvärd och påminner om livets sårbarhet och hur det kan vara för just tvillingar att mista sin andra hälft. Tack för boken Pia och Rindi text & förlag!

Pia föddes som trilling 1970 i Lund. Hennes ena syster, Maria, dog efter bara några timmar. Pia blev medveten om vad hennes förlust inneburit för henne vid en yogaklass 40 år senare. Saknaden efter systern och önskan om att få kontakt med andra tvillingar/trillingar som mist en tvilling fick Pia att skriva boken. I boken får läsaren möta personer från Sverige, Storbritannien, USA, Norge och Island som Pia har intervjuat. Boken är indelad utifrån när personerna har mist sina tvillingsyskon.

I boken finns det bilder av de intervjuade och det finns några familjefoton från tiden då den nu döda tvillingen levde. Berättelserna är från olika tidsperioder. Det har skett en stor förändring i hur familjer förväntas hantera förlusten av ett tvillingbarn. Flera fick uppleva att den döda tvillingen inte nämndes och de fick inte reda på att de föddes som tvilling förrän långt senare. Andra har vuxit upp med vetskapen om att de fötts två samtidigt och man har pratat om sin förlorade familjemedlem. Det gör såklart skillnad för den överlevande tvillingen hur omgivningen har hanterat förlusten.

Det som står ut mest i allas berättelser är förnimmelsen av den som är död. Många poängterar att de inte är religiösa men att de känner av sin bortgångne tvilling på något sätt. I många fall verkar tvillingen som är död ge vägledning och tröst till den efterlevande. Flera av de som mist sitt tvillingsyskon i vuxen ålder säger att de på något sätt kände av när den andre dog.

Det är spännande med tvillingar och det finns många myter kring deras alldeles speciella band. Pia har samlat flera viktiga berättelser där tvillingar berättar ärligt och öppet om känslorna kring att vara ensam tvilling. Boken är stark, tänkvärd och påminner om livets sårbarhet och hur det kan vara för just tvillingar att mista sin andra hälft. Det blir uppenbart när jag läser att det behövs en bok som denna för de drabbade men jag tycker också att det är ett viktigt ämne för alla att läsa om.

4 minuter och 8 sekunder – Miraklet i Gottröra av Cecilia von Hofsten och Karin Gustavsson

4 minuter och 8 sekunder – Miraklet i Gottröra av Cecilia von Hofsten och Karin Gustavsson är utgiven av Idus Förlag. Cecilia och Karin var passagerare på flygplanet Dana Viking som kraschade 27/12 1991. Alla 129 passagerare överlevde och händelsen omtalas som ”Miraklet i Gottröra”. Cecilia, Karin och flera andra passagerare berättar om olyckan och om livet efter, i boken. Tack för boken Cecilia, Karin och Idus Förlag!

Den 27/12 1991 kraschade flygplanet Dana Viking i Gottröra. Alla 129 passagerare klarade sig och händelsen har blivit känd som ”Miraklet i Gottröra”. Cecilia och Karin, som har skrivit boken, var två av dessa passagerare. De berättar om sina upplevelser före, under och efter flygningen. De har också fått kontakt med fler passagerare som var med på planet och de berättar hur det var för dem.

Det är en utlämnade bok och jag blir väldigt berörd av läsningen. Flera av passagerarna hade föraningar om olyckan en tid innan flygningen och de ser tillbaka och önskar att de hade lyssnat på sina farhågor. De som berättar i boken har alla sin egen historia att berätta och det är olika hur det gick för dem både i olyckan och i livet efter. Några passagerare fick inte så många fysiska skador men rädslan och mardrömmarna följer dem i livet. Några blev allvarligt fysiskt skadade, skador som förändrade hela livet. Det jag tycker mig se som är gemensamt för de som berättar i boken är att de hade önskat mer hjälp av psykolog efter olyckan och att få kontakt med övriga passagerare tidigare.

Cecilias och Karins fysiska skador skiljer sig åt men de har mycket gemensamt att bearbeta. En så allvarlig händelse lever kvar hos de drabbade hela livet och gör sig påmind när de hör vissa ljud, känner vissa lukter och ibland kommer reaktioner som är svåra att förutse. Jag tycker att det är en viktig bok där lärdomen är hur olika människor kan uppleva och reagera på traumatiska upplevelser. Det blir också tydligt att hjälpbehovet ser helt olika ut för de inblandade och att det tar olika lång tid att bearbeta händelsen även om det finns många gemensamma nämnare. Jag hoppas att många som har att göra med personer med traumatiska upplevelser läser och reflekterar över boken för att kunna hjälpa drabbade i framtiden på ett mer inkännande sätt.