Simon Lundberg av Johan Lindblad

Simon Lundberg är skriven av Johan Lindblad och han har själv gett ut boken. Simon Lundberg är bokens huvudperson och berättare. Från att ha befunnit sig på en behaglig och skön plats tvingas han återvända till en plats han helst vill glömma.

Boken är en levnadsbeskrivning om ett liv med motgångar och ett utanförskap. Den känns också i viss mån som en omskriven bibel med homosexuella förtecken.

Simon Lundberg befinner sig på en behaglig och skön plats där alla vill varandra väl. Han blir utkastad därifrån och tvingas tillbaka till en plats som han först inte minns men som han snabbt återupptäcker. Det är en plats han helst hade velat glömma, där motgångar och utanförskap tog alldeles för stor plats. Anledningen till att han sänts tillbaka är Tom Holmgren. Först minns Simon inte honom men upptäcker att Tom var ljuset på platsen han kommer tillbaka till.

Simon Lundberg är en ovanlig bok med många filosofiska funderingar. Boken som helhet känns som en omskriven bibel med homosexuella förtecken. Simon börjar i paradiset men blir fördriven. När han sedan vandrar på jorden kämpar han mot orättvisor han utsätts för. Under sitt liv upplever Simon många motgångar där utanförskap blir det vanliga för honom. Han kämpar mot mobbning där både vuxna och barn utsätter honom. Att vara annorlunda i både det sociala sammanhanget p.g.a. hemförhållanden och i sina känslor blir en tung ryggsäck att bära. Det bibliska fortsätter i att Simon offrar sig för att människorna ska vinna kunskap. Han får sedan återvända en kort tid men blir kvar längre i en annan form. På många ställen är nog tyvärr människors syn på homosexualitet precis så vidrig som beskrivs och det finns alldeles säkert barn och unga som har upplevt samma känslor som Simon, av att vara övergivna av de närmsta, hånade och utskrattade.