Tusen och 3 av Endre Kukorelly

Tusen och 3 av Endre Kukorelly är utgiven av Ekström & Garay. Kukorelly är en ungersk författare som dessutom är en av grundarna till Ungerns Gröna parti. Han har gett ut diktsamlingar, romaner och essäsamlingar. Tusen och 3 är den första av hans romaner som översatts till svenska. Titeln anspelar på Lorenzo Da Pontes libretti till Mozarts opera Don Giovanni. ”Men i Spanien redan ett tusen tre” lyder raden i operan. Det är Tusen och 3 kvinnor som det syftas på och läsaren får följa berättaren i hans förvillade berättelse om alla kvinnor han haft. Tack för boken Ekström & Garay!

Tusen och 3 kommer från Lorenzo Da Pontes libretti till Mozarts opera Don Giovanni. ”Men i Spanien redan ett tusen tre” lyder raden som refereras och syftar på antalet kvinnor berättaren varit med. Även Leo Tolstojs Anna Karenina används som flitig referens när han i en något förvirrad dagbokslikande redogörelse minns alla kvinnor han mött. Kvinnorna nämns inte vid namn utan är nummer, ((208)) o.s.v. Det är en kaotisk redogörelse där berättaren skamlöst beskriver kvinnorna på ett intimt och aningen nedlåtande sätt. I hans liv har det funnits kvinnor han älskat men som lämnat honom och det finns kvinnor som är erövringar av olika slag.

Berättarens far var otrogen och det har satt djupa spår i berättarens syn på världen. Samtidigt som han föraktar och fruktar sin far verkar han falla in i samma mönster själv. Jag har svårt att känna sympati för berättaren och hans agerande även om han reflekterar både självkritiskt och insiktsfullt emellanåt. Hans liv gör mig helt matt när han berättar om alla möten, förhållanden och sexuella eskapader. Boken är fylld av referenser från framför allt Don Giovanni och Anna Karenina men även från Platons Faidros och Shakespeares Hamlet. Det är inte tu tal om att Kukorelly kan sina klassiker och använder dem på ett sätt som gör att läsaren får tänka efter.