Vara dig trogen av Malin Westling

Vara dig trogen av Malin Westling är utgiven av Lava Förlag. Boken är Malins debutbok och den är inspirerad av tiden då Malin arbetade som präst. Anna och Erik är gifta och djupt troende. Erik är komminister i Östansjö, en småstad i Norrland och Anna är hemma och sköter hemmet och deras fem barn. Kyrkoherde Gustav Frid är erfaren och församlingen stabil i Östansjö. Plötsligt börjar det strömma till flera människor till kyrkan och det mesta förändras i samhället och speciellt för Erik och Anna. Det är en bok om stark tro och hur omständigheter kan pröva tron för vissa samtidigt som den stärks hos andra. Den handlar också om vad detta gör med en människa men också med ett helt samhälle. Jag tyckte om boken och fascineras av hur väl Malin beskriver livsfrågor och relationer där fanatism och gruppåverkan ställer tillvaron på sin spets. Tack för boken Malin och Lava Förlag!

Anna och Erik är gifta och djupt troende. De har ett gemensamt mål att tjäna Gud. Erik är komminister i Östansjö, en småstad i Norrland och Anna är hemma och sköter hemmet och deras fem barn. Erik är karismatisk och omtyckt. Kyrkoherde Gustav Frid är erfaren och församlingen stabil i Östansjö men Gustav fortsätter att arbeta som han alltid gjort. Plötsligt börjar det strömma till flera människor till kyrkan och det mesta förändras i samhället och speciellt för Erik och Anna. Erik arbetar mer och Anna får dra ett tungt lass hemma.

Boken är Malins debutbok och den är inspirerad av tiden då Malin arbetade som präst. Malin prästvigdes 1996 men efter tre års arbete i kyrkan omskolade hon sig till lärare. Jag tyckte om boken och fascineras av hur väl Malin beskriver livsfrågor och relationer där fanatism och gruppåverkan ställer tillvaron på sin spets. Det märks att Malin använder sig av sina kunskaper som präst och hur det fungerar inom kyrkan.

Jag är väldigt intresserad av religion, både historiskt och hur religion och existentiella frågor påverkar människor. Det som jag fastnar för i boken är att flera karaktärer är djupt troende och vill föra Guds ord vidare men fastnar själva i maktbegär och tappar omdömet. Det är något som känns igen i alla tider och världen över i alla religiösa inriktningar. Malin beskriver detta på ett intressant och insatt sätt; hur det är att förlora sig själv i tron att det är för en god sak.

Boken är till största delen en relationsroman eftersom de flesta av våra beslut påverkar våra relationer. Att som Anna välja att ta en roll i hemmet och på så sätt gå miste om utbildning och ett liv där hennes önskningar och mål åsidosätts är något som många kvinnor hamnar i. Är det då sämre? Eller är det varje individs ensak? Är det kanske ett samhällsproblem? Det finns många fler livsfrågor att fundera kring i boken.