Föräldramagi av Hedvig Montgomery

Föräldramagi av Hedvig Montgomery är utgiven av HarperCollins Nordic. Det finns gott om böcker om barnuppfostran att välja mellan, detta är en av de nyare. Föräldramagi erbjuder handfasta råd med en modern inramning. Barns utveckling beskrivs på ett lättillgängligt sätt och råd om barnuppfostran ges utan att fördöma. De sju stegen som presenteras är lätta att ta till sig och läsaren kan med fördel bläddra tillbaka i boken för att läsa om och om igen. Jag önskar att jag hade haft tillgång till den här boken när mina barn var små!

Hedvig Montgomery har 20 års erfarenhet av arbete med barn och familjer. Föräldramagi är första delen i en serie om barnuppfostran av Hedvig och den behandlar hela barndomen, 0-17 år. Här delar hon med sig av sju steg till bra självkänsla för dig och ditt barn. Hedvig skriver att den största missuppfattningen bland föräldrar är att barnuppfostran är det en tar till när barnen gör något fel. Hon menar att barnuppfostran sker hela tiden i vardagen. Det finns mycket tänkvärt i boken som sätter fart på tankarna kring ens eget föräldraskap. Hedvig pekar till exempel på att om en bara letar efter vad som fattas i en familj, går en miste om vad som faktiskt finns där. Det kan vara svårt att navigera bland alla goda råd i föräldraskapet och ibland kan en påminnelse av det slaget kännas lugnande. Det känns också skönt att det uttalas att ingen klarar att alltid säga rätt saker men att det är bra att bli medveten om hur vi uttrycker oss eftersom vi hela tiden hamnar i situationer där ord lätt kommer ut fel.

Boken är fylld av konkreta tips utan att skuldbelägga och fördöma. En del i boken handlar om konflikter där Hedvig förklarar att konflikter är bra för barn eftersom det är en del av livet och barn behöver träna på att klara sig själva. Det finns också tydligt beskrivet skillnaderna i olika åldrar och olika mognadssteg. Ansvaret ligger hos vuxna att just ta vuxenansvaret i uppfostran, att vara medvetna om att barn behöver gränser men de måste också tillåtas misslyckas. Barn behöver guidas men inte övervakas. Boken är lättläst och borde läsas av alla föräldrar. Den ger något att hålla fast vid i stunder av osäkerhet och tvivel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *