Från Östermalm till Hinseberg av Monica K. Guerra

Från Östermalm till Hinseberg av Monica K. Guerra är utgiven av Idus Förlag. Monica skriver om hur hon hamnade på den ökända anstalten Hinseberg. Hon berättar vad som hände utifrån sina upplevelser och börjar från det att hon fick ett gåvobrev av sin mamma. Hon fortsätter med hur hon blev anklagad, rättegången, domen och tiden som inlåst i häkte och på olika anstalter. Det blir en inblick i hur kriminalvården fungerar, eller rättare sagt inte fungerar, oavsett om man anser att de som sitter där är skyldiga eller oskyldiga. Tack för boken Monica och Idus Förlag!

Monica är mäklare och lever ett gott liv på Östermalm. Hela händelseförloppet börjar med att Monica får ett gåvobrev av sin mamma. Gåvobrevet blir anledningen till att Monica häktas och döms till fyra års fängelse. En stor del av fängelsetiden sitter Monica av på Hinseberg, denna ökända anstalt som är både mytomspunnen och fruktad. Läsaren får följa Monicas upplevelser under de år hon anklagas, döms och då hon får uppleva fängelselivet från insidan.

Boken utgår från Monicas upplevelser av det som hände. Det är i mångt och mycket en berättelse om hur kriminalvården fungerar, eller inte fungerar, och tyvärr bekräftas mycket att det jag tidigare läst, förstått och anat. Det spelar ingen roll om man anser att de som sitter i häktena eller fängelserna är skyldiga eller oskyldiga, det är rättsväsendets sak att avgöra, det handlar om myndighetens människosyn. Det är svårt att förstå hur ansvariga kan tro att en fängelsedom ska leda till att de intagna ska bli mer laglydiga när de avhumaniseras under fängelsetiden.

Fängelse är ett straff där det självklart finns våldsamma och grovt kriminella personer men det måste finnas någon rim och reson i hur det fungerar där. Eftersom vi inte har ett faktiskt livslångt straff i Sverige, betyder det att de intagna kommer ut förr eller senare. Det känns ganska självklart att det ska finns gott om psykologisk hjälp för de intagna, men så verkar det inte vara. Det är många andra saker som jag reagerar på i boken, t.ex. hur krångligt det verkar vara att få ställa en enkel fråga om att få byta till underslafen när medfången flyttats. Det krävs allt oftare hårdare och längre straff inom politiken och i debatter men hur det ser ut på häkten och anstalter pratas det sällan om, det kanske är dags att fördjupa debatten!

När vargarna kom av Charlotte McConaghy

När vargarna kom av Charlotte McConaghy är utgiven av Lavender Lit. Jag beställde boken i en I lav lit-box, vilket alltid är extra trevligt. Inti Flynn och hennes tvillingsyster Aggie hade en ovanlig uppväxt, dels i skogen i Kanada med sin far och dels i en stad i Australien med sin mor. Inti känner sig nära skogen och börjar studera vargar. Systrarna är i Skottland för att försöka återinföra vargar i högländerna. Ortsborna är inte övertygade om att det är en bra idé och när en man försvinner misstänker Inti att vargarna kommer att få skulden. Jag älskade den här romanen. Den är spännande, engagerande och mystisk på ett nervkittlande sätt.

Inti Flynn och hennes tvillingsyster Aggie är otroligt nära varandra. De hade en ovanlig uppväxt där deras far levde i skogen i Kanada och försökte vara självförsörjande och deras mor levde i en stad i Australien där hon utredde mord. Inti kände sig nära skogen och deras fars sätt att se på klimatfrågan, att göra så lite avtryck som möjligt. Hon studerar vidare och fördjupar sig i vargar. Inti och Aggie hamnar i Skottland där ett projekt att återinföra vargar i högländerna ska genomföras. Ortsborna är inte övertygade om fördelarna med projektet och när en man försvinner befarar Inti att vargarna ska få skulden.

Jag älskade den här romanen. Den är otroligt spännande och jag tycker om engagemanget för klimatet. Intis envisa kamp för att få människor att förstå att våra ingrepp i naturen har gjort att de naturliga kretsloppen har rubbats och håller på att förstöra jorden, känns högaktuellt och jag känner engagemanget i texten. Handlingen är också mystisk på ett nervkittlande sätt. Inti och hennes far ser skogen som sin familj och de känner hur rötterna kommunicerar. Inti kan dessutom känna människors och djurs känslor och fysiskt känna vad som händer dem. Boken fick mig att googla på allt från spegelberöringssynestesi till vargprojektet i Yellowstone.

Ett annat genomgående tema i boken är mäns våld mot kvinnor. Att det är ett stort samhällsproblem är inget nytt men det är alltid lika jobbigt att läsa om det. Charlotte beskriver det på ett sätt så det vävs in i livet, så som det är, det förekommer överallt i olika skepnader. Jag tycker väldigt mycket om Inti som karaktär. Hon är en smart, påläst och stark kvinna som har en klar vision som hon kämpar för. Det är otroligt skickligt att få in allt detta i en bok så det inte känns konstlat eller krystat. Boken kommer att leva kvar i mig, länge.

Södra sidan av lagen av Adam Anstrin

Södra sidan av lagen av Adam Anstrin är en thriller med handling i Stockholm, Rumänien och Lanzarote. Adam har dedikerat boken ”Till alla jag har förlåtit”. Det finns mycket och många som behöver förlåtas i handlingen. Toms uppväxt i Stockholm var kantad av våld och missbruk vilket präglar hur hans fortsatta liv blir. Anyas liv i Rumänien är en kamp mot fattigdom och en våldsam man. Toms och Anyas liv korsas oväntat på Lanzarote genom ledsamma och tragiska omständigheter men det leder till kärlek och försoning. Tack för boken Adam!

Tom växte upp i Stockholm där våld och missbruk var en del av vardagen. När han som ung tog sig från hemmet fortsatte livet på en destruktiv väg. Anya lever med en våldsam man i Rumänien. Hon har en son som hon önskar ett bättre liv, bort från våld och fattigdom. Tom och Anya möts på Lanzarote där de befinner sig av olika anledningar. De har båda gått igenom ledsamma och tragiska händelser som lett dem dit. Mötet leder till oväntad kärlek och försoning med den person de blivit genom uppväxt, omständigheter och ödet.

Adam har dedikerat boken ”Till alla jag har förlåtit” och det finns många personer och mycket som hänt som behöver förlåtas förstår jag när jag läser den. De två huvudpersonerna har levt liv som har satt djupa spår i dem. Deras val har starkt begränsats av uppväxt, miljö och val de tvingats göra. De moraliska frågorna dras verkligen till sin spets och det som vanligtvis känns moraliskt tvivelaktigt känns helt logiskt i sammanhangen de befinner sig i. Det är alltid ledsamt och upprörande att läsa om människor som far illa p.g.a. våld, missbruk och fattigdom. När det dessutom handlar om barn känns det extra i hjärtat. Det blir tydligt att arv spelar stor roll och att det kan vara näst intill omöjligt att bryta sig ur en destruktiv miljö.

Jag vet inte hur mycket i handlingen som är självupplevt, men det känns som att Adam har en insyn på nära håll i problematiken som beskrivs. Livet som Tom lever är ett liv i full fart där allt snurrar fort med kriminalitet, droger och relationer. Det som är både Toms och Anyas starka sidor är deras goda hjärtan, de vill väl och de vill göra gott, men omständigheterna gör att så inte alltid blir fallet. Jag önskar att ingen skulle behöva uppleva det Tom och Anya gör men vet samtidigt att det ser ut precis så för många och tyvärr finns det inte tillräcklig hjälp för att ta sig ur för de allra flesta. Det finns många samhällsproblem, både på nationell och internationell nivå, som kommer i dagens ljus i boken.

Först ska vi älska av Teodor Werelius

Först ska vi älska av Teodor Werelius är utgiven av Svensk Sci Fi. Teo och Embla träffas en sommar och de blir passionerat förälskade. Efter att de mist sin förstfödde, en son, sörjer de på olika sätt. Teo, som är hjärnforskare, vägrar att släppa tanken på sin döde son. När Embla på nytt blir gravid har Teo svårt att ta det till sig. Det här är en makaber, obehaglig och spektakulär bok där allt känns som något som skulle kunna hända, men ändå inte. Jag fascinerades, äcklades, våndades och ville verkligen veta hur det skulle gå. Det finns många bibliska referenser men också många moraliska tankeexperiment i handlingen och alltsammans är otroligt kittlande för fantasin. Tack för boken Teo och Svensk Sci Fi!

Teo och Embla träffas en sommar och de blir passionerat förälskade. Embla blir gravid och sonen som föds lever endast i 13 timmar och 3 minuter. Teo, som är hjärnforskare, vägrar att acceptera sonens död. Embla sörjer men går vidare och snart är hon gravid igen. Teo har svårt att ta till sig att de ska få barn igen. Han vill överlista döden och tillbringar all tid i laboratoriet och gör experiment på råttor för att lyckas med sina föresatser.

Teodor Werelius är en pseudonym och namnet är även namnet på huvudkaraktären i boken. Boken är en science fiction där det vetenskapliga beskrivs så noggrant att det känns som något som faktiskt existerar. Det känns också helt rimligt att det finns forskare som forskar på liv och död och drömmer om att överlista döden. Det är en makaber, obehaglig och spektakulär bok där allt känns som något som skulle kunna hända, men ändå inte. Bara alla experiment på råttor får mig att vända mig i plågor.

Jag fascinerades, äcklades, våndades och ville verkligen veta hur det skulle gå så jag läste lite smått maniskt. Det finns många bibliska referenser där Abraham och Isak är utgångspunkten och genom handlingen ställs religion och vetenskap mot varandra. Boken innehåller också många moraliska tankeexperiment som känns helt absurda men är ändå otroligt kittlande för fantasin. För tänk om det i framtiden skulle kunna gå att lura döden på det sättet Teo gjorde i sina råttexperiment, hur skulle mänskligheten klara att hantera den kunskapen?

I päronträdets skugga av Caroline Twamley

I päronträdets skugga av Caroline Twamley är utgiven av Seraf Förlag. Jag beställde boken i en av Serafs bokboxar och jag blev glatt överraskad av både boken och övriga innehållet. Boken binder ihop gamla och nya händelser i den lilla fiskebyn Glemmebeka. 1943 levde Elin, Arvid och deras föräldrar i skuggan av andra världskriget där tyska soldaters närvaro blev högst påtaglig. 80 år senare tillbringar nyskilda Rosalie sin semester i familjens sommarhus. Rosalie får oväntat lära känna Kristin som söker sitt ursprung. Boken är inte bara en fantastisk feelgood-roman, den är full av svensk historia och påminner oss om att dåtid och nutid är är tätt förknippade med varandra.

Boken utspelar sig i den lilla fiskebyn Glemmebeka. Handlingen väver ihop händelser från 1940-talet med nutid. 1943 levde Elin, Arvid och deras föräldrar ett hårt och fattigt liv som var beroende av fiske. De levde också i skuggan av andra världskriget där de tyska soldaternas närvaro blev högst påtaglig. I nutid får läsaren följa nyskilda Rosalie som tillbringar sin semester i familjens sommarhus i Glemmebeka. Rosalie lär oväntat känna Kristin som tagit sig till byn för att söka sitt ursprung. Händelserna från 1943 och nutid vävs samman på ett sätt som de inblandade inte kunde förutse.

Boken är inte bara en fantastisk feelgood-roman, den är full av svensk historia och påminner oss om att dåtid och nutid är är tätt förknippade med varandra. Caroline berättar om hur svår vardagen kunde vara hos de fattiga fiskarfamiljerna men också om den tidens moral och sätt att hålla samman samhällen. I den nutida historien beskrivs många av dagens fenomen med samma klarsynta blick. Rosalie är en karaktär jag kände mycket för, hennes hårda sätt att ta sig an världen trots att det fanns en mjuk och vänlig sida under tror jag är något många kan känna igen sig i. Jag reflekterar också över hur elakheter begångna i ungdomen kan sitta kvar hela livet och definiera en människa. Det är något vi skulle behöva tänka på mer, hur det vi säger och gör kan uppfattas och tas emot av andra.

Sommar, hopp och vänskap på Kanelholmen av Yvonne Ehn

Sommar, hopp och vänskap på Kanelholmen av Yvonne Ehn är utgiven av SAGA Egmont och Stellar Förlag. Cornelia arbetar som digital kommunikatör men trivs inte på sitt jobb. När hon får ett ovälkommet sms flyr hon jobb, bostad och stan. Hon hamnar på Kanelholmen och där hittar hon oväntad vänskap och hon får även användning för sina färdigheter från jobbet. Det dyker dessutom upp ett gammalt mysterium som Cornelia inte kan släppa. Det här är en somrig, glad, varm och mysig feelgood-roman som även väver in mer allvarliga ämnen. Tack för boken Yvonne, SAGA Egmont och Stellar Förlag!

Cornelia bor i Stockholm och arbetar som digital kommunikatör. Hon trivs inte på jobbet och när ett ovälkommet sms dyker upp säger hon upp sig och lämnar stan. Hon hamnar på Kanelholmen i Stockholms pittoreska skärgård. Cornelia träffar vänliga människor och får snart flera vänner. Hon får också oväntat användning för sina färdigheter från jobbet. Det dyker dessutom upp ett gammalt mysterium och Cornelia kan inte släppa det utan börjar forska kring händelsen.

Det här är en somrig, glad, varm och mysig feelgood-roman. Jag tycker om alla karaktärerna i boken och Cornelia känns som en skör men stark kvinna som äntligen får blomma ut. Lollo är en annan karaktär som jag gillar. När jag läser kan jag se henne i hennes fantastiska 50-talsklänningar. Miljön i skärgården beskrivs på ett sätt som gör att jag vill åka ut dit och njuta av naturen och människorna som bor där.

Invävt i den mysiga miljön finns det allvarligare frågor som psykisk ohälsa, ensamhet och djup sorg. Inramningen gör att dessa ämnen kan tas upp och behandlas på ett realistiskt och tänkvärt sätt utan att jag tappar känslan för feelgood-genren. Jag har förstått att det ska bli en Kanelholmenserie och jag ser verkligen fram emot att få följa Cornelia och människorna på ön!

Anas: från Damaskus till Malmö av Sabine Neumann och Anas Al Khan

Anas: från Damaskus till Malmö av Sabine Neumann och Anas Al Khan är utgiven av Tallbergs Förlag. Sabine träffar Anas genom en gemensam vän och de börjar prata om hans liv. De bestämde att samtalen, som pågick under två års tid, skulle bli en bok. Anas kommer från Damaskus och i boken får läsaren veta hur livet för Anas var där under uppväxten och en bit in i vuxen ålder. Anas förstod tidigt att han var annorlunda, han var inte som de andra pojkarna och han levde ett annorlunda liv jämfört med dem. När Anas flydde från Syrien hamnade han till slut i Malmö. Boken är intressant och läsvärd av många anledningar. Tack för boken Sabine, Anas och Tallbergs Förlag!

Anas föddes i Damaskus, Syriens huvudstad. Tidigt förstod han att han var annorlunda, han var inte som de andra pojkarna. Han tyckte om att dansa och han trivdes bäst med flickorna. När han blev äldre levde han ett annorlunda liv jämfört med andra pojkar och män. Livet som homosexuell i Syrien hade sina utmaningar. När Anas flydde blev det en farofylld flykt i händerna på smugglare och med hjälp av okända människor. Flykten slutade i Malmö.

Sabine och Anas träffades genom en gemensam vän och de började prata om Anas liv. Efter två års samtal blev Anas: från Damaskus till Malmö resultatet. Sabine och Anas pratar öppet om företeelser och kulturella skillnader och de diskuterar religion och familjeband. Det är en intressant bok av många anledningar. Jag förvånades lite över hur omgivningen tyst accepterade Anas homosexualitet, även om de hade både krav och förslag på hur framtiden skulle se ut. Det visar på kärlek och respekt trots att samhället i övrigt fördömde Anas val i livet.

Jag tycker också att Anas ödmjukhet lyser igenom i hela boken. Han pratar om sina åsikter när det gäller religion men han har också respekt för andras tro. Det är härligt att läsa att Anas till slut uppnår ett av sina mål genom att ha en egen lägenhet. Anas känns som en genuin och komplex person där skörhet blandas med en styrka som få kan uppbåda. Och jag måste säga att han klär fantastiskt i den röda klänningen och jag hoppas att han får dansa precis så som han önskar resten av livet!

Afternoon tea på Grassmarket 1 av Elin Ström

Afternoon tea på Grassmarket 1 av Elin Ström är utgiven av Visto Förlag. Det är en feelgood-roman som får mig att drömma mig bort till en kakfylld tillvaro i Skottland. Sonja vill fly från Göteborg efter att ha blivit dumpad av killen hon trodde var den stora kärleken. Hon bestämmer sig för att tillbringa en sommar i Skottland och hittar boende hos en gammal, gullig dam som heter Mary. Där tar hon upp sin hobby att baka. En otroligt mysig bok som jag slukade på en dag. Tack för boken Elin och Visto Förlag!

Sonja blir dumpad av Anton, killen hon trodde var den stora kärleken. Hon vill fly från Göteborg och allt som påminner om Anton. Med inspiration från bland annat Harry Potter bestämmer hon sig för att flytta till Skottland under sommaren. Sonja hittar boende hos en gammal, gullig dam som heter Mary. Hon har ingen plan för sin vistelse och hon tar upp sin hobby att baka. Det blir provsmakning av kakorna bland Marys vänner och så småningom ansluter de vänner Sonja träffar genom Marys brors barnbarn James.

Boken får mig att drömma mig bort till ett kakfyllt Skottland. Förutom att jag gärna vill dit och fika tilltalar naturen och miljöerna mig. Precis som Sonja har jag också fascinerats av miljöerna i Harry Potter och skulle väldigt gärna vilja åka till Skottland. Jag blir ännu mer inspirerad när jag läser Afternoon tea på Grassmarket 1! Karaktärerna i boken är så där mysiga som de ska vara i en feelgood-bok och jag hade gärna hyrt in mig hos Mary. Sonjas vänner, både i Sverige och i Skottland, är vänner som jag skulle önska att alla hade. De är stöttande, tröstande och ställer upp för varandra. Bakning är inte min grej men jag blev väldigt sugen på kakor och åkte till bageriet och försåg mig med några av mina favoriter!

Kvinna i blåst av Birgitta Hågemark Olshov

Kvinna i blåst av Birgitta Hågemark Olshov är utgiven av Ekström & Garay. Boken är en feelgood-roman där relationer i allra högsta grad ställs på sin spets. Malin älskar barn men hon och hennes man Peter har inte fått några. Malin engagerar sig i sitt jobb och att vara tennistränare för barn. Hon trodde att hon funnit sig tillrätta i livet men när hon träffar konfirmandledaren Anna börjar hon förstå att hon inte känner sig själv så väl som hon trott. Kvinna i blåst är en bok som verkligen vrider och vänder på hur det kan vara att följa det som känns rätt, trots omgivningens protester. Tack för boken Birgitta och Ekström & Garay!

Malin lever med sin man Peter och tänker att hon är nöjd med sitt liv. Hon älskar barn men hon och Peter har inte fått några så Malin har fokuserat på jobbet och att vara tennistränare för barn. Malins syster Kajsa har en dotter som heter Vera. Malin tar stort ansvar för Vera sedan hennes pappa dog. När Malin träffar konfirmandledaren Anna händer något hon inte kan förklara och allt ställs på ända. Malin börjar inse att hon inte känner sig själv så väl som hon trott och livet vänds upp och ner.

Boken är en feelgood-roman där relationer i allra högsta grad ställs på sin spets. I relationerna utforskas också värderingar och hur de spelar roll för alla inblandade. Kvinna i blåst vänder och vrider på hur det kan vara att följa det som känns rätt, trots omgivningens protester. Det är många existentiella frågor som diskuteras mellan karaktärerna. Jag tänkte när jag läste att många av frågorna borde vara sådana som vi pratar om utan att något har hänt men jag konstaterar att så inte är fallet med mig. Det gjorde att jag funderade på varför det är så, varför det är så känsligt att prata om livsfrågor.

Jag har inget svar på varför det är som det är men kanske är det så att det lätt blir allvarsamt när vi diskuterar livsfrågor och då låter vi hellre bli. När jag försökte sätta mig in i karaktärernas liv kände jag att jag blev irriterad på Kajsas ställningstaganden men jag har ingen aning hur jag själv skulle reagera om jag själv hamnade i samma situation. Jag måste dock säga att jag tycker att Kajsa utnyttjade Malin på ett sätt som gjorde mig riktigt irriterad! Kvinna i blåst är en bok som verkligen fick mig att fundera över många livsfrågor och jag känner inte mig säker i många ställningstagande när jag funderade lite djupare.

Mellan väggarna av Maria Andersson

Mellan väggarna av Maria Andersson är utgiven av Idus Förlag. Maria är journalist och författare och hon bestämde sig för att skriva en bok om våld mot kvinnor. Maria träffade och intervjuade kvinnor som levt med en våldsam partner. Historierna de berättar är fasansfulla och jag blir ledsen, arg, besviken och någonstans också lite hoppfull. De här modiga kvinnorna vägrar vara tysta och då vill jag vara en del av att hjälpa till att sprida deras berättelser som är alltför vanliga. Tack för boken Maria och Idus Förlag!

Maria är journalist och författare och hon bestämde sig för att skriva en bok om våld mot kvinnor. Maria träffade och intervjuade kvinnor som levt med en våldsam partner. Flera av kvinnorna Maria intervjuade lever gömda och de behövde träffas där de inte blev igenkända, långt ifrån där de lever. Andra kvinnor som Maria intervjuade lever fortfarande mitt i sin våldsamma relation. Det finns också kvinnor som lever i det som benämns som eftervåldet, våld de behöver utstå från sin före detta partner trots att relationen är slut. Det är den ena fasansfulla berättelsen efter den andra. Jag har läst en hel del om kvinnor som har varit och är utsatta för våld men jag kunde ändå inte i min vildaste fantasi föreställa mig hur brutalt och förnedrande det kan vara.

Jag blir ledsen, arg och besviken när jag läser om hur dessa kvinnor får kämpa för att överleva. De får kämpa mot samhället som inte gör det som utlovas och de måste dessutom kämpa mot rättssystemet. Att det är möjligt att dessa män kan gå fria ute på våra gator trots dokumenterade skador, vittnen och kvinnans vittnesmål, är skrämmande och ett svek som saknar motstycke.

Trots detta känner jag mig lite hoppfull. Dessa starka, modiga och envisa kvinnor vägrar vara tysta. De berättar sina historier in i minsta sjuka, förfärliga och våldsamma detalj och det minsta jag då kan göra är att försöka hjälpa till att sprida deras ord. De som berättar i boken är en bråkdel av de som drabbas och någonstans måste våld mot kvinnor tas på mycket större allvar på alla nivåer i samhället. Det får inte och kan inte vara värdigt ett land som Sverige att vi låter samhällets skyddsnät exkludera de utsatta kvinnorna. Vi får inte och kan inte heller tillåta ett rättssystem som inte straffar männen som utför dessa avskyvärda handlingar. Läs boken men var beredd på att gråta, vilja slå sönder något och känna illamående!