Rakt fram är den rätta vägen av Sara Salander

Rakt fram är den rätta vägen av Sara Salander är utgiven av Idus Förlag. Det är en bok som är tänkt för åldern 9-12 år men passar för alla. Arwen Nilsson går i sjätte klass och hon har svårt att klara skolan eftersom den ställer krav på henne som hon inte klarar av. Arwen har Aspergers syndrom och hon känner att hon inte är som de andra i klassen. Hon trivs bäst när hon plöjer raka rader eller simmar själv på den raka banan på simträningen. Det är en både sorglig och hoppfull bok som verkligen lyckas förmedla hur livet kan se ut för en tjej i sexan med Apergers. Tack för boken Sara och Idus Förlag!

Arwen Nilsson går i sexan, sista terminen. Hon känner sig inte som de andra i klassen. Arwen har Aspergers syndrom och skolans krav och vardagens överraskningar tar på hennes krafter. Hon får svårt att klara skolan och flyr allt oftare. Arwen tycker om raka linjer, som det blir när man plöjer eller som en bana i simhallen, där hon tränar. De vuxna kring Arwen är oroliga och det finns många som inte förstår hennes behov, tankar och beteende.

Boken är tänkt för läsare i åldern 9-12 år men passar för alla. Den beskriver på ett sorgligt och hoppfullt sätt hur livet kan se ut för en tjej i sexan med Apergers. Jag tycker alla borde läsa den här boken, det finns personer med samma problematik som Arwen överallt, både barn och vuxna. Jag arbetar mycket med elever i Arwens ålder och som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och jag känner igen allt som beskrivs. Det som gör mig mest ledsen är misstron till Arwens mående, något som tyvärr är vanligt.

Sara gör också ett inlägg i debatten om inkludering i skolan och samhället. Det är en brännhet potatis i skolvärlden. Inkluderingsbegreppet är omdebatterat och det tolkas på flera olika sätt. Jag håller med bokens hållning i frågan, inkludering kan bli exkludering om inte en dialog förs med den berörda. Sen är det inte helt lätt att arbeta i en organisation som ger tvetydiga budskap, varje elev ska utvecklas utifrån sina förutsättningar men i vissa årskurser måste alla vara på samma ställe i utvecklingen. Boken beskriver ett viktigt ämne som ständigt måste diskuteras, på alla nivåer i skolan och i samhället.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *