Nattens doft av kaprifol av Carina Blid

Nattens doft av kaprifol av Carina Blid är utgiven av Visto Förlag. Agneta är i medelåldern, lever ensam med sin son varannan vecka och arbetar hårt som sjuksköterska. Rebecka är trettiotvå år, utbränd journalist och arbetstränar på ett kafé för hemlösa. Deras vägar korsas oväntat och de utvecklar en fin och nära vänskap. Det är en bok som skapar lågmäld dramatik kring livsöden som innehåller utanförskap, utsatthet, trauma och vänskap. Tack för boken Carina och Visto Förlag!

Agneta är i medelåldern och hon lever ensam med sin son varannan vecka. Veckan hon inte har sonen känner hon sig ensam. Hon är en hårt arbetande sjuksköterska och hennes jobb är stressigt och underbemannat. Rebecka är trettiotvå år och utbränd journalist. Hon arbetstränar på ett kafé för hemlösa där hon får bekanta sig med en tillvaro hon aldrig har behövt fundera över tidigare. Agnetas och Rebeckas vägar korsas oväntat och de utvecklar en fin och nära vänskap.

Det är en bok som skapar lågmäld dramatik kring livsöden som innehåller utanförskap, utsatthet, trauma och vänskap. De hemlösas situation beskrivs utförligt och engagerat. Flera aspekter av att leva utanför samhällets skydd vävs in på ett varsamt sätt utan att det känns obekvämt. Agnetas barndom nystas upp och i traumat efter en barndom i fosterhem skildras ytterligare en sida av att befinna sig i utanförskap. Handlingen hade känts tung om inte Agnetas och Rebeckas fina vänskap omfamnade hela berättelsen. Efter att jag läst ut boken funderade jag länge på alla livsöden i boken och påminde mig själv att inte vara så snar att döma andra människor.