Nattens doft av kaprifol av Carina Blid

Nattens doft av kaprifol av Carina Blid är utgiven av Visto Förlag. Agneta är i medelåldern, lever ensam med sin son varannan vecka och arbetar hårt som sjuksköterska. Rebecka är trettiotvå år, utbränd journalist och arbetstränar på ett kafé för hemlösa. Deras vägar korsas oväntat och de utvecklar en fin och nära vänskap. Det är en bok som skapar lågmäld dramatik kring livsöden som innehåller utanförskap, utsatthet, trauma och vänskap. Tack för boken Carina och Visto Förlag!

Agneta är i medelåldern och hon lever ensam med sin son varannan vecka. Veckan hon inte har sonen känner hon sig ensam. Hon är en hårt arbetande sjuksköterska och hennes jobb är stressigt och underbemannat. Rebecka är trettiotvå år och utbränd journalist. Hon arbetstränar på ett kafé för hemlösa där hon får bekanta sig med en tillvaro hon aldrig har behövt fundera över tidigare. Agnetas och Rebeckas vägar korsas oväntat och de utvecklar en fin och nära vänskap.

Det är en bok som skapar lågmäld dramatik kring livsöden som innehåller utanförskap, utsatthet, trauma och vänskap. De hemlösas situation beskrivs utförligt och engagerat. Flera aspekter av att leva utanför samhällets skydd vävs in på ett varsamt sätt utan att det känns obekvämt. Agnetas barndom nystas upp och i traumat efter en barndom i fosterhem skildras ytterligare en sida av att befinna sig i utanförskap. Handlingen hade känts tung om inte Agnetas och Rebeckas fina vänskap omfamnade hela berättelsen. Efter att jag läst ut boken funderade jag länge på alla livsöden i boken och påminde mig själv att inte vara så snar att döma andra människor.

När kärleksörten blommar på hösten av Carina Blid

När kärleksörten blommar på hösten av Carina Blid är utgiven av Visto Förlag. Gunnar känner sig ensam efter att han blivit änkling. Marita blev lämnad av sin man och vet inte om hon vill ha en ny relation. De är båda runt 70 år och känner sig lite vilsna i sin nya vardag. När de träffas och inleder en relation, som de båda känner starkt för, blir det inte så enkelt som de hade önskat. Barn och barnbarn är viktiga för både Gunnar och Marita men de reagerar väldigt olika. En fin och känslosam roman där kärleken mellan äldre beskrivs ömsint och starkt och där relationer spelar stor roll. Tack för boken Carina!

Gunnar är änkling och känner sig ensam. Han trodde aldrig att han skulle överleva sin fru. De båda barnen har familj och de är hans ljusglimtar i livet. Marita blev lämnad av sin man för en yngre kvinna och kämpar med att komma över sin bitterhet och är inte intresserad av ett nytt förhållande. Hennes två barn och barnbarnen utgör tillsammans med vännerna hennes liv. Gunnar och Marita känner sig båda lite vilsna i vardagen. De finner varandra och inleder en relation, vilket mottas olika av deras barn. Båda är runt 70 och de är förvånade över att relation är så stark. Relationen blir inte så enkel som de önskat på grund av barnens reaktioner.

Boken är en fin och känslosam roman där kärleken mellan äldre beskrivs på ett ömsint och starkt sätt. Relationerna spelar en stor roll i handlingen. Barnens reaktioner på Gunnars och Maritas förhållande skildras från båda hållen och det är lätt att känna sympati för de äldre. Efter att själv ha befunnit mig i en liknande situation kan jag konstatera att det är svårt att på förhand veta hur man reagerar. Det är lätt att tänka hur man önskar att man ska reagera men när känslor, sorg och saknad är inblandat blir inte reaktionerna alltid logiska. Det är fint att läsa om Gunnars och Maritas ömsinta relation och det är ett viktigt ämne att uppmärksamma, att kärlek och sex är något som finns i alla åldrar. Kärlek är ju något vi aldrig kan få nog av!