Livet efter sexuella övergrepp: Om hälsan, sexualiteten och vägen tillbaka av Anicia S. Eriksson

Livet efter sexuella övergrepp: Om hälsan, sexualiteten och vägen tillbaka av Anicia S. Eriksson är utgiven av Vintergård Förlag. Boken är indelad i tre delar. Del ett är Anicias egen berättelse om sexuella övergrepp. Del två är uppdelad i sex kapitel som behandlar vad sexuella övergrepp är och ämnen som på något sätt hör ihop med det. Tredje delen har bl.a. en lista över var man kan söka hjälp och stöd. Intervjuer med experter och vittnesmål från personer som utsatts för sexuella övergrepp finns insprängda i boken. Tack för boken, Anicia och Vintergård Förlag!

Boken börjar med att Anicia berättar om sig själv och hur hon blev utsatt för en våldtäkt men inte förstod det förrän tre år senare. I kapitel två skriver Anicia om vad ett sexuellt övergrepp är, hur ett offer kan känna och reagera, sexualiteten efter ett övergrepp, våld i nära relationer, övergrepp mot barn och behandlingsmetoder. Boken avslutas med hur anhöriga kan vara till stöd, män som offer och en lista över var man kan hitta hjälp och stöd. Insprängt i boken finns intervjuer med experter och anonyma berättelser om övergrepp.

Anicia får med det mesta i den här boken. Eftersom hon berättar sin historia blir boken mer personlig och utlämnande. Om den som läser har varit utsatt för sexuella övergrepp tror jag att det är en trygghet i läsningen. Jag som inte har upplevt sexuella övergrepp känner att boken får en personlig ton som jag uppskattar. Det viktigaste budskapet i boken, tycker jag, är att alla är olika och alla har rätt att reagera och agera olika utan att bli ifrågasatta. Att vi reagerar olika gäller allt i livet och det är för det mesta accepterat i sorg, ilska och glädje men ifrågasätts många gånger när det kommer till våld och övergrepp. Det behöver naturligtvis ändras och Anicias bok är ett sätt att belysa frågan och få till en förändring. Listan över var man kan få stöd tycker jag är ett utmärkt sätt att visa att det finns hjälp att få och praktiskt hjälpa vidare till befintliga organisationer och vårdinrättningar. Jag hoppas boken kommer i rätta händer och kan hjälpa så många som möjligt att förstå och bearbeta sina upplevelser efter övergrepp och att alla andra som finns runt om får kunskap om hur man kan stötta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *