Bortom skogen av Lars Tidholm

Bortom skogen av Lars Tidholm är utgiven av Ekström & Garay. Bengt möter den filosofiske Simon i skogen. Det blir en betraktelse från ovan där diskussioner pendlar mellan förändringar i livet till Louis Armstrongs musik. Det dyker upp några vilsna scouter och figurer som kallas rumlare i skogen, som leder till ytterligare diskussioner. Lugnet i skogen och livet sett ur ett annat perspektiv ackompanjeras av saxofonen Simon spelar på. Det är en filosofisk bok som manar till att se livet från olika perspektiv och vända och vrida på livets frågor och gåtor. Tack för boken Lars!

När Bengt är ute och går i skogen möter han Simon som bor i trädtopparna. Därifrån har han kunnat betrakta samhället och tolka människornas liv utifrån sitt perspektiv ovanifrån. Simon och Bengt diskuterar de stora frågorna blandat med vardagliga problem. I skogen stöter de på två vilsna scouter vilket leder till ytterligare funderingar. Det finns också rumlare i skogen, döpta av Simon, de är skuggfigurer som reagerar på känslor och uttryck. Simon lyssnar på Louis Armstrong och spelar saxofon mellan de filosofiska tankarna.

Det är en filosofisk bok som manar till att se livet från olika perspektiv. Frågor kring livet, döden och existentiella grubblerier diskuteras. Lars väver in tankar som härstammar från Epikuros, filosof från det antika Grekland. Jag ser Simons filosofiska funderingar som en blandning av djupa betraktelser av livet och ett försök att sätta frågor och tankar i olika perspektiv, beroende på vem som betraktar. Lugnet i skogen blir som ett meditationsrum där allt är tillåtet att dryfta för Simon och Bengt. De filosoferar en hel del kring förändringar och vad de kan bära med sig, om de är bra eller inte är ju svårt att veta. Vad förändringar kan kosta den enskilda människan i slutänden är omöjligt att veta men det blir intressanta diskussioner kring dilemmat.

Jag tycker det är intressant att fundera kring hur olika livet kan te sig utifrån hur det betraktas och vem som betraktar det. Det är helt klart så att andra runt en kan se saker som man själv inte vill eller orkar se, men betyder det att man måste ändra sig då undrar jag, precis som Bengt. Det finns flera frågor och tankar i boken att filosofera kring och det går att vrida och vända på flera av Simons alla tankar med vem som råkar finnas till hands.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *