Livsomsegla nu! Resan som får dig att dö nöjd av Per-Anders Grösfjeld

Livsomsegla nu! Resan som får dig att dö nöjd av Per-Anders Grösfjeld är utgiven av Tegar förlag. Per-Anders visar på hur vi kan göra förändringar i livet som är hållbara och som bygger på forskning. Han påminner läsaren om att de snabba lösningarna och metoderna som erbjuds i många böcker inte hjälper på sikt. Att ändra en ovana är svårt och första steget är att se att det är en ovana. Boken går igenom forskning, tips och bygger upp en verktygslåda för att lyckas. Jag läste ett kapitel, funderade och läste sen vidare. Det är ju så lätt att falla tillbaka i det gamla invanda och boken gav många bra insikter och verktyg för att komma framåt i en förändring. Tack för boken Per-Anders och Tegar Förlag!

Per-Anders visar i boken på hur vi kan göra förändringar i livet som är hållbara och som bygger på forskning. Han påminner läsaren om att de snabba lösningarna och metoderna som erbjuds i många böcker inte hjälper på sikt. Missförståndet med att det tar 21 dagar att ändra en vana kommer från kirurgen Maxwell Maltz bok från 1960 som handlade om hur lång tid det tog för hans patienter att anpassa sig till sin nya kropp efter en operation. Just 21-dagarsmetoder har fått ett stort genomslag men forskningen visar att det är mer komplext än så. Det beror helt enkelt på vilken förändring det handlar om.

Konfirmeringsbias är en tankeställare som behöver upprepas, det som gör att vi slår ifrån oss information som talar emot vår uppfattning om saker och ting. I problematiken ligger det att vi tycker att just vi har ett öppet sinne och baserar våra åsikter på fakta. Det är ett högst intressant ämne att diskutera utifrån olika aspekter och jag tycker alltid det är lite jobbigt att inse att det gäller även mig, som har ett så öppet sinne……. Att ändra en ovana är svårt och första steget är att se att det är en ovana. Boken går igenom forskning, tips och bygger upp en verktygslåda för att lyckas.

Jag funderade kring kapitlet om förändring i en organisation en hel del, hur viktigt det är att alla vet varför förändringen görs, ha en strategi och att få med sig fler personer i förändringen. Modeller för förändring i organisationer finns och en av dem presenteras i boken. Jag vet av personlig erfarenhet att detta är en viktig del på en arbetsplats.

Jag läste ett kapitel, funderade och läste sen vidare. Det är ju så lätt att falla tillbaka i det gamla invanda och boken gav många bra insikter och verktyg för att komma framåt i en förändring. Jag tycker om att boken har ett vidare perspektiv där förändring i organisationer tas med. Här finns helt enkelt mycket att läsa och läsa om flera gånger. Jag tror inte någon blir färdig med sin utveckling och boken är en del i att ta flera steg framåt.

Den stora frågan om vad som är meningen med livet, förblir den stora frågan där var och en får hitta sin väg i sökandet där Livsomsegla nu! kanske kan vara en hjälp på vägen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *