Relatörerna av Hans-Christian Höie

Relatörerna av Hans-Christian Höie är utgiven av Ekström & Garay. Det är Hans-Christians debutbok. Fyra män i medelåldern har dragit sig undan och lever största delen av sina liv i den digitala världen. De påbörjar en filosofisk diskussion som gör att de bestämmer sig för att ta sig ut i verkligheten och försöka lära sig vad det innebär. Relationer är svåra för dem och i synnerhet med kvinnor. Boken beskriver ett filosofiskt tankeexperiment som inte känns helt främmande. Bilden som förmedlas i filmer och TV om hur män och relationer ska vara, skapar prestationsångest för många. Tack Hans-Christian och Ekström & Garay för boken!

Fyra medelålders män har dragit sig undan och lever sina liv via datorn och i den digitala världen. De tycker livet utanför nätet känns svårt och krångligt. Relationer i allmänhet och i synnerhet med kvinnor vållar ångest och förvirring. De påbörjar en filosofisk diskussion på nätet och bestämmer sig för att ta sig ut i verkligheten och försöka lära sig hur relationer fungerar, som ett gemensamt projekt. De är vana vid den digitala världens fasta ramar och regler och de famlar i sina försök att skapa kontakt. De tar sig an problemet med en vetenskaplig ansats och analyserar systematiskt det de upplever. Erfarenheterna de går igenom analyserar de bland annat genom att använda fotbollstermer. De utsätter sig själva för olika miljöer för att studera hur de ska agera.

Boken beskriver ett filosofiskt tankeexperiment som inte känns helt främmande. Att umgås i den digitala världen känns enklare för många då det ger tydligare ramar och förutsättningar än verkligheten gör. Filmer och TV förmedlar hur män och relationer ska vara men verkligheten ser annorlunda ut och många får prestationsångest. Boken beskriver den ensamhet flera känner och hur de försöker hitta gemenskap på nätet i olika forum. Det är en intressant iakttagelse av ett existerande fenomen beskrivet med allvar och humor utifrån de fyra männen och senare ytterligare två män.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *